Some invisible text

Allmän information

  • Lasten per fält gäller vid jämt fördelad last. Summan av fältlasten får inte överstiga den maximala lasten

  • De aktuella riktlinjerna för DIN EN 15512 gäller

  • Hyllorna är endast för användning inomhus. De installationsinstruktioner som är medlevererade gäller.

  • Vänligen beakta de minimikrav som gäller vid installationen av hyllorna