Driftguide

Reglerna för pallställ som du behöver känna till

Reglerna för pallställ som du behöver känna till

Säkerhetsskyltar för företag och offentliga byggnader

Säkerhetsskyltar för företag och offentliga byggnader

Ordlista för hyllor – tekniska termer för alla typer av förvaringshyllor

Ordlista för hyllor – tekniska termer för alla typer av förvaringshyllor

Ergonomi på arbetsplatsen – tipsen för ett mer hälsosamt arbete

Ergonomi på arbetsplatsen – tipsen för ett mer hälsosamt arbete

Hygien på arbetsplatsen för hälsoskydd och kvalitetssäkring

Hygien på arbetsplatsen för hälsoskydd och kvalitetssäkring

Mer om driftguiden

Oavsett om du är ansvarig för en liten eller stor fabrik, eller industriell verksamhet krävs omfattande juridiska och tekniska krav, lämpliga anläggningar och säkerhetsåtgärder i den dagliga verksamheten. De garanterar inte bara skydd på dina anställda och kunder, utan skyddar också dina maskiner, din fordonspark och annan driftutrustning från potentiella kostsamma skador. Vår driftguide ger dig en hel rad informativa hjälpinsatser för just detta avseende. På de här sidorna hittar du råd om ergonomisk och säker installation av arbets- och förvaringsutrymmen samt vilka bestämmelser du måste följa.

Våra artiklar om ämnet juridik ger dig också särskilt omfattande information. Här kan du läsa om vilka försiktighetsåtgärder du måste vidta för brandskydd och driftshygien samt annan information. I driftguiden informerar vi dig också om aktuella bestämmelser för hantering av kemikalier och olika testförfaranden. Är du även intresserad av skyddsklasserna för olika arbetsmaterial? I vår driftguide får du detaljerad praktisk information om detta.