Lesezeit: 7 Minuten

Både i verkstads- och kontorsmiljöer är det viktigt att inrätta och utforma arbetsplatser som är anpassade för kroppen. Genom att göra det kan man minska risken för arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor. Genom förnuftig planering och genomförande av ergonomiska åtgärder kan man ta hand om medarbetare och utrustning på ett bästa sätt.

För att uppnå en bekväm arbetsplats och optimal ergonomi måste man betrakta arbetsplatsen i ett helhetsperspektiv. Titta exempelvis på:

 • Utformning och placering av arbetsutrustningen.
 • Belysning på arbetsplatsen
 • Inomhusklimat
 • Arbetsorganisation

I följande guide kommer vi att ge mer information om ergonomin när det gäller arbetsbänkar och arbetsytor i produktionen, rätt ergonomisk utrustning för industritruckar samt kontors- och datorarbetsplatser. För att säkerställa att arbetsområdena utformas på ett optimalt sätt visar vår guide också hur du kan inkludera faktorer som kroppsstorlek och styrka i din strategi. 

Finns det rättsliga bestämmelser om arbetsplatsens ergonomi?

Syftet med arbetsmiljölagen (AML), är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

Arbetsgivaren har ansvar för att arbetet och arbetsplatsen är ergonomiskt bra utformade och att arbetstagaren har möjligheter att påverka hur det egna arbetet planeras och genomförs så att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning finns. Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker för att kunna genomföra åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. När arbets givaren planerar åtgärder är det viktigt att ha ett helhets perspektiv som omfattar arbetstagaren, tekniken och organisationen.

Ergonomi i verkstaden

Den ergonomiska planeringen av din verkstad är inte fastslagen utan ingår hela tiden i en pågående och anpassningsbar process. För att de anställda ska kunna arbeta ergonomiskt, hälsosamt och säkert på produktionslinjer, vid arbetsbänkar eller när de använder produktionsmaskiner bör ergonomin i verkstäderna kontrolleras regelbundet och anpassas vid behov. Vår lista med 7 frågor kan hjälpa dig att uppnå bästa praxis på detta område. 

1.     Är stolarna och arbetsborden optimalt inställda? 

Ergonomiska skrivbord och stolar som kan justeras är idealiska för dig och dina anställda. De gör det möjligt för användaren att ha en bekväm hållning som är skonsam för ryggen när han eller hon arbetar. Särskilt vid kontorsarbete bör en kontorstol helst ha en rad inställningsmöjligheter för att möjliggöra en dynamisk sittställning och uppfylla de ergonomiska krav som finns.

Detta innebär att:

 • Säteshöjden är justerbar
 • Sätesdjupet och sätesbredden är anpassade till arbetstagaren (minst två tredjedelar av låren ska vara på sittytan).
 • Ryggstödet är individuellt justerbart i höjd och lutning.
 • Ryggraden får ett bra stöd.
 • Stolen är stabil och kan inte välta – fem hjul rekommenderas.
 • Kontorsstolen har avrundade framkanter och bra klädsel.
 • Armstöden är justerbara i höjd och djup.

Den optimala ergonomiska arbetshöjden bör vara i armbågsnivå eller något lägre när låren är ungefär en handbredd från den nedre kanten av det ergonomiska skrivbordet. För detta ändamål bör arbetsbordet också helst vara höjdjusterbart.

2.    Vad är gemensamt anpassad utrustning?

På kontoret ska ergonomiska arbetsplatser vid datorn vara skonsamma för handleder, armbågar och axlar. I verkstaden bidrar ergonomiskt formade och dämpade antiutslitningsmattor till att avlasta kroppen vid långa perioder av stående arbete. Ergonomiska säkerhetsskor minskar också belastningen på knän och fotleder och gör arbetet mer bekvämt.

3.    Vilka ljusförhållanden är optimala för en ergonomisk arbetsplats?

Goda ljusförhållanden är viktiga på arbetsplatsen och har en givetvis en positiv effekt på den mentala hälsan samt produktiviteten och säkerheten. För att säkerställa ergonomiska arbetsförhållanden bör belysningen på arbetsplatsen vara en varierande blandning av dagsljus, indirekt och direkt belysning. Helst bör belysningsintensiteten vara 500 lumen. Lampor bör installeras i siktlinjen så att de inte bländar. Dessutom måste arbetsplatsbelysningen vara flimmerfri.

4.    Är skärmen och tangentbordet ergonomiskt anpassade?

Numera görs mycket arbete på en dator – även i verkstäder. Datorarbetsplatser har blivit en del av det dagliga arbetet. Följande aspekter är viktiga både när man väljer, och ställer in en ergonomisk bildskärm:

 • Skärmavstånd ca 60-80 cm beroende på storlek.
 • Skärmens övre kant i ögonhöjd.
 • Skärmen är placerad framför synfältet.
 • Uppställning parallellt med fönsterfronten
 • Skärmen är flimmerfri
 • Tecknen på skärmen är lätta att läsa
Ergonomisches Arbeiten am Schreibtisch

Det finns också kriterier för ergonomisk arbetsplatsutformning för tangentbordet:

 • Det ska vara möjligt att placera handens slut ca 5-10 cm framför tangentbordet.
 • Tangentbordets lutning bör vara ca 5-11°. 

5.    Vilka är de optimala luftförhållandena och den bästa temperaturen på arbetsplatsen?

Miljön inomhus är beroende av god luftfuktighet. Alldeles för torr rumsluft kan nämligen irritera slemhinnorna och luftvägarna. Riktvärdet för god luftfuktighet är cirka 40-60 procent. För att uppnå detta värde kan luftfuktare eller vattenbehållare integreras i rummet. Den rekommenderade arbetsplatstemperaturen är cirka 22˚C. Kom också ihåg att solskydd kan vara viktigt vid jobb utomhus, särskilt under sommarmånaderna. 

6.    Finns det tillräckligt med rörelsemöjligheter?

Rörelsefrihet är också viktigt för ergonomin på arbetsplatsen. Ett generöst arrangemang och en genomtänkt utformning av verkstaden eller kontoret säkerställer att arbetsmaterial och hjälpmedel lätt kan nås. Om de anställda har tillräckligt med utrymme i verkstaden för att hantera maskiner samt för att lätt röra sig mellan arbetsbänkarna kan arbetsprocesserna utföras inte bara ergonomiskt utan också tryggt och säkert.

7.    Har ni skapat en medvetenhet om god ergonomi på arbetsplatsen?

När alla åtgärder för den förbättrade ergonomin på arbetsplatsen har genomförts i praktiken är det viktigt att göra de anställda medvetna om att de regelbundet ska se över sina arbetsprocesser och vanor. Ergonomi på arbetsplatsen kan inte bara begränsas till inventarier och miljö. De anställda måste även uppmuntras att dagligen aktivt bidra till en framgångsrik utformning av arbetsplatsen och dess stimulans. 

Betydelsen av rätt arbetshöjd för god ergonomi

En lämplig höjd på arbetsbänken förhindrar felaktig hållning vid stående eller sittande arbete. Med rätt ergonomisk arbetshöjd är det möjligt att utföra alla aktiviteter med en hälsosam och korrekt kroppshållning.

Goda ergonomiska arbetsplatsrutiner när man står vid arbetsbord, arbetsbänkar och maskiner bör vara:

Aktivitet (stående)För kvinnor (165 cm lång)För män (177 cm lång)
Vanligt arbete95–105 cm100–110 cm
Hantverksarbete85–90 cm90–95 cm
Arbete med stor kraft79–85 cm75–90 cm

Ergonomisk arbetsutrustning som är höj- och sänkbar gör det möjligt att ge varje anställd en lämplig och skonsam arbetsplats.

Du kan också se till att ergonomiska arbetsplatsrutiner följs när du lyfter och transporterar material och varor med stöd av en gaffeltruck. Hos Jungheinrich PROFISHOP kan du välja mellan gaffeltruckar och pallyftare för att föra varor till en optimal höjd och kompensera för höjdskillnader vid lastning och lossning eller plockning.

Ergonomi på arbetsplatsen med gaffeltruckar och palltruckar 

Ergonomi på gaffeltruckar och palltruckar har stor betydelse för föraren och den som arbetar i en truck dagligen. Arbetsställningen för respektive drifts- och styrfunktioner kan påverka fysisk belastning och trötthet. Därför bör en bekväm och kroppsvänlig hållning vara målet för ergonomisk arbetsplatsutformning.

Utrustningens manöver- och styrelement är de viktigaste ergonomiska gränssnitten. Därför är många moderna industriella staplings- och lyftvagnar anpassade efter förarnas fysiska krav.

Ergonomisk arbetsplats på industritruckar med fotgängarmanövrering

Vid fotmanövrering aktiveras styr- och manöverfunktionerna samtidigt. Att gå är en naturlig mänsklig rörelse och har en positiv effekt på kroppen. Att dra laster i trampdrift kräver dock mycket energi, särskilt vid transport över längre sträckor. Därför bör industritruckar utan eldrift, t.ex. handpallyftarer och saxliftvagn, endast användas på korta transportsträckor på plana vägar.

Mann steht mit korrekter Haltung am Hubwagen

En viktig aspekt av ergonomin för användning av gångtruckar är styrpinnens form och längd. I körställning bör en bekväm armställning vara möjlig och tillräckligt avstånd mellan fordonsramen och föraren bör säkerställas under alla manövrer. Dessutom säkerställer en ergonomisk utformning av styrspakens handtag och ett hölje för lyft-driv-sänk-funktionerna för både vänster- och högerhänta, en bekväm hantering i det dagliga arbetet.

I många elektriska pallyftare och elektriska ledstaplare finns även manöverelementen i den ergonomiska styrspaken och är optimalt åtkomliga med pekfinger och tumme. Detta gör det möjligt att arbeta på ett ergonomiskt korrekt sätt, utan att behöva sträcka sig runt eller sträcka sig för mycket. I en ergonomiskt korrekt och modern industritruck bör styrspaken också vara styrelementet för bromsen och automatiskt gå in i bromsläget. En ytterligare funktion för truckar med elmotordrift är knappen för krypningshastighet. Detta möjliggör ergonomisk manövrering i trånga utrymmen.

Ergonomiskt stående arbete 

Vid stående arbete bärs föraren på en plattform. ShockProtect-funktionen har en ergonomisk effekt på ryggraden och lederna och absorberar alla stötar under användningen. Följande funktioner säkerställer även korrekt ergonomisk stående arbete på arbetsplatsen:

 • Industritruckar med fällbar plattform för stående arbete: En fällbar förarplattform gör det möjligt att växla mellan fotmanövrering och handmanövrering. En halkfri gummibeläggning säkerställer en säker ståplats, och ett extra fällbart sidoskydd håller föraren säkert på plattformen vid kurvtagning. Steglös, ryckfri pulsstyrning i åkande läge minimerar stötarna och garanterar dessutom den nödvändiga arbetssäkerheten.
 • Industritruckar med fast monterad plattform: Den fasta plattformen för föraren begränsar manöver- och styrfunktionerna mellan plock- och leveranspunkterna hos horisontella orderplockare. Förarplattformen ska vara utformad så att den inte begränsar rörelsefriheten. Tillgång till plattformen från båda sidor rekommenderas. Dessutom bör föraren ha gummibuffertar som stöd för att stå stadigt på fötterna. 

Ergonomi för sittande förare

Sittande körning förekommer främst på motviktstruckar. För optimal ergonomisk användning ska styrningen vara smidig både när trucken är tom och när den är lastad. Det rekommenderas att reglagen finns i förarens synfält och att det kräver minimal ansträngning att använda och hålla reglagen. Det måste också finnas tillräckligt med utrymme mellan handkontrollerna för att möjliggöra obehindrad hantering med arbetshandskar.

Industritruckar med sittande förare finns tillgängliga med framsätes- eller sidosätespositioner. Ett sidosäte rekommenderas vid backning. Förarsätet bör vara flexibelt justerbart för detta ändamål. Hydrauliskt upphängda säten och ryggstöd avlastar ryggraden när marken är ojämn och måste också vara individuellt justerbara. Tillräckligt fritt utrymme i förarutrymmet gör det möjligt för föraren att ändra position på ett ergonomiskt sätt, även sittande. 

FAQ för ergonomi på arbetsplatsen 

Vad menas med ergonomi på arbetsplatsen?

Ergonomi (ergon = arbete, nomos = lag/regel) kommer från grekiskan och handlar tekniskt sett om arbetslagar. Området omfattar optimal utformning av samspelet mellan människa, maskin och miljö. Syftet med ergonomi på arbetsplatsen är att skapa optimala arbetsförhållanden för de anställda genom mer lämplig planering och utrustning.

Varför är ergonomi viktigt på arbetsplatsen?

Både i verkstaden och på kontoret är det viktigt att arbetsplatsen är ergonomisk och utformas på ett sätt som är lämpligt för kroppen. Detta bidrar till att skapa optimala arbetsförhållanden för dina medarbetare. På så sätt skyddas arbetstagarens fysiska och psykiska hälsa och risken för arbetssjukdomar och olyckor minskar.

Vilka är de viktigaste ergonomiska aspekterna?

Beroende på arbetsplatsen har olika områden särskilda ergonomiska överväganden. På en verkstad eller ett lager finns det andra kriterier än på ett kontor eller i en annan arbetsmiljö. Förutom faktorer som arbetsutrustningens utformning och placering kan även belysning och rumsklimat spela en viktig roll för ergonomin på arbetsplatsen.

Observera: De bestämmelser som nämns ovan utgör endast ett urval av de viktigaste lagkraven. För mer detaljerad information hänvisar vi till de organisationer och direktiv som anges i förteckningen. Om du är osäker, rådfråga experter eller kontakta de relevanta tillsynsmyndigheterna.

Bildkälla:
© getty – alvarez

© getty – PeopleImages
© getty – sturti