Lesezeit: 4 Minuten

Planeringen och inredningen av ditt kommersiella företag eller din privata verkstad bör syfta till att främja största möjliga produktivitet genom att förenkla hanteringen av material och maskiner. I den moderna arbetsmiljön där snabbhet är nyckeln är du och dina anställda ständigt i rörelse och måste hela tiden kunna åstadkomma högkvalitativt och smidigt arbete.

Genom en välplanerad inredning i din verkstad möjliggörs en smidig verksamhet. Med lämplig belysning, robusta golv, rejäla arbetsytor samt optimal sortering av verktygen, kan en mängd olika projekt genomföras enkelt. I vår planeringsguide för verkstäder ger vi dig praktiska tips om ett vettigt organisationssystem och visar dig vad du ska tänka på när du inreder din verkstad.

Planera din nya verkstad i 5 steg

För att hitta inredning som passar din verkstad bör du först göra upp en plan över omfattningen av ditt framtida arbete. Som ett första steg är det lämpligt att skapa en checklista som ger dig en bra översikt över vad du kommer behöva:

1. Vilket typ av arbete ska utföras, t.ex. träbearbetning, gjutning, maskinbearbetning eller lödning?

2. Hur många maskiner och verktyg behövs och för hur många anställda?

3. Finns det ett behov av lagringsutrymme för material eller tillverkningsprodukter?

5. Finns det särskilda säkerhetskrav som gör att speciell inredning eller utrustning är nödvändig?

4. Är verkstaden tillräckligt stor?

När du har svarat på dessa fem frågor kan du börja planera din verkstad och dess detaljer. En mycket viktig aspekt att tänka på innan du sätter igång med uppbyggnaden av din verkstad är placeringen av arbetsbänkar och maskiner. Detta är viktigt för att se till att material eller färdiga produkter lätt kan manövreras.

Med denna översikt över din verkstad kan du nu välja en lämplig utrustning och inredning. Du kan behöva speciallösningar utöver standardartiklarna, som t.ex. lagerhyllor för tyngre last eller anordningar för lagring av farliga material. För att ställa upp dessa i verkstaden kan det behövas ytterligare utrymme. Det kan också finnas vissa villkor knutna till undergolvet eller ventilationssystemen.

Inred en verkstad – möt de höga krav som finns på verkstadsgolvet

Innan du börjar bygga upp din verkstad bör du kontrollera om det befintliga verkstadsgolvet uppfyller de arbetskraven och behov som kan komma att ställas. Möjliga material för verkstadsgolv kan vara linoleum, PVC, hårdgummi eller flytande fogmassor.

Tänk på att golvet kan behöva uppfylla särskilda säkerhetskrav, t.ex. att det ska vara halksäkert eller ogenomträngligt för farliga ämnen. Dessutom kan ditt verkstadsgolv utsättas för andra starka påfrestningar och bör kunna motstå dessa. 

Planering av behoven för verkstadens utrymmen

Nu när du vet i vilka delar av verkstaden verktyg, maskiner, förvaringsutrymmen och arbetsytor kommer att finnas, är det lämpligt att fundera på vilken typ av elanslutning du kommer att behöva. Tänk på vilken typ av belysning, liksom uppvärmning, som är lämplig och om du kommer vara i behov utav ett ventilationssystem.      

1. Vilka el-anslutningar behövs i verkstaden?

Handwerker plant Werkstatt am Tablett

Från den tidigare planeringen bör det vara klart vilket arbete som ska utföras i din verkstad och vilka verktyg och maskiner du behöver för att utföra det. Av detta kan du dra slutsatser om vilka anslutningar som behövs.

En vattenanslutning kan vara användbar i din verkstad eftersom det ofta är nödvändigt att rengöra händer eller material vid arbete. En diskbänk av motståndskraftigt och rostfritt stål kommer också att behövas.

Tänk även på vilken typ av elanslutning du behöver. Räcker vanliga 230V-uttag för att använda maskiner och elverktyg eller behöver du också en högspänningsanslutning? Du bör också kontrollera om det finns tillräckligt med uttag och om de är fördelade på ett förnuftigt sätt i hela utrymmet. Förlängningssladdar som går över hela verkstaden kan vara besvärande och utgöra en risk för olyckor. Dessutom bör säkringarna och kablarna i verkstaden också vara dimensionerade för maskiner. 

2. Finns det tillräckligt med belysning? 

Kontrollera noggrant vilken typ av verkstadsbelysning du behöver för alla arbetsmoment. Räcker det med ljusa strålkastare i taket eller skulle svängbara eller kanske mobila lampor vara mer lämpliga för din verkstad?

Verkstadsbelysningen bör vara flimmerfri och bländfri. Dessutom rekommenderas att verkstadsrummen är jämnt belysta med 200-500 lux. En färgtemperatur på 5700 K eller mer är idealisk eftersom detta förhindrar frisättningen av sömnhormonet melatonin och ökar dina anställdas koncentration och prestation. 

3. Är ventilationssystem nödvändigt för att verkstaden ska fungera optimalt? 

Om det finns höga nivåer av dammbildning eller utsläpp av föroreningar och gaser under arbetet krävs installation av ett lämpligt ventilations- eller frånluftssystem. Ibland är detta till och med obligatoriskt av arbetsmiljöskäl. Med hjälp av ett lämpligt system kan förorenad luft sugas ut och transporteras utomhus. Även grövre partiklar som träflis eller damm, filtreras ur luften. 

4. Vilket uppvärmningssystem är lämpligt för verkstaden?

I de flesta fall är ett uppvärmningssystem för verkstäder nödvändigt, särskilt för öppna verkstäder. Det är därför viktigt att överväga vilken typ av uppvärmning som är lämplig för just din verkstad. Målet är att uppnå lägsta möjliga förbrukning, flexibel användning och hög prestanda. Vanliga typer av uppvärmning i verkstäder är diesel- eller oljevärmare, elektriska fläktvärmare, infraröda värmare samt gasvärmare. 

Utrusta din verkstad – utnyttja utrymmet effektivt

Genom att möblera din verkstad smart kan du skapa olika arbets- och förvaringsutrymmen. Försök att använda det tillgängliga utrymmet effektivt utan att förlora rörelsefrihet och flexibilitet, samtidigt som du alltid har dina verktyg och maskiner inom räckhåll. 

Arbetsytor – använd mångsidiga arbetsbänkar 

Arbetsbänkar är ett särskilt effektivt och utrymmesbesparande sätt att inreda. Förutom fasta arbetsbänkar finns det även mobila verkstadsvagnar som är mer flexibla. Alternativt är kompakta arbetsbänkar på hjul ett alternativ för att flytta dina arbetsutrymmen och verktyg inom lokalerna.

Arbetsbänkar erbjuder flera olika arbetslösningar. När du planerar och bygger upp din verkstad kan du antingen förlita dig på enkla arbetsbordsvarianter, som består av en bänkskiva och en ram, eller så kan du välja kompakta modeller med anpassningsbara underkonstruktioner. Dessutom finns det kompletta moduluppsättningar som kan utformas och integreras flexibelt. Kom ihåg vikten av att välja robusta och högkvalitativa bänkskivor.

När man väljer arbetsytor får man inte glömma ergonomin på arbetsplatsen. Rätt höjdmått och höjdjusterbarhet leder till en hälsosam, upprätt hållning och avlastar vid väldigt många aktiviteter.

Förvaring – organisera dina verktyg och material 

Det finns inga gränser för möjligheterna att förvara verktyg och material, eftersom skåp och hyllor finns i olika storlekar, modeller och typer. Du kan utnyttja utrymmet i din verkstad särskilt effektivt om du också förvarar arbetsredskap på väggarna. Högre skåp eller väggskåp samt perforerade väggar gör det också möjligt att utnyttja verkstadsutrymmet vertikalt.

Alternativt kan du kreativt utöka utbudet av arbetsytor och förvaringsmöjligheter genom att själv utforma och bygga arbetsbänkar och förvaringsmöbler. Tänk på att maximera användningen av allt tillgängligt utrymme innan du skapar och planerar dina förvaringsalternativ.

Bildkälla:
© gettyimages.de – wundervisuals prior