Lesezeit: 4 Minuten

IP-klasserna definierar hur väl ett utrymme är skyddat mot beröring, främmande föremål och vatten. Förkortningen IP står för “International Protection” (internationellt skydd på svenska), men ibland kallas det också för “Ingress Protection” (skydd mot intrång). Rent konkret anger en skyddsklass, till skillnad från en skyddstyp, skydd mot farorna som kan komma med elektrisk spänning. Förkortningen IP gör dock skillnaden uppenbar.

Vad är en IP-skyddsklass?

Inom industrin och handeln utsätts elektriska anordningar och system för olika påfrestningar. Anordningarna måste kunna stå emot olika väderförhållanden, damm, kemiska ångor och fukt – både inomhus och utomhus. Därför måste anordningarna installeras i ett utrymme på ett sådant sätt att de inte skadas eller kan bli påverkade av yttre faktorer.

IP-skyddsklasser har införts för olika miljöförhållanden. IP-klassificeringar eller IP-koder definierar i vilken utsträckning en anordning är skyddad mot specifika faktorer. De är exakt definierade i DIN-standarden DIN EN 60529. En tvåsiffrig sifferkombination anger skyddsnivån. Koden följer schemat IP XY, till exempel IP 54 eller IP 23:

 • Den första siffran (X) anger skyddsgraden för skydd mot kontakt och främmande föremål.
 • Den andra siffran (Y) anger vattenskyddet.

De elektriska driftelementen i våra elektriska palltruckar och ledstaplare, skyddas exempelvis av en speciell inkapsling enligt respektive IP-skyddsklass. Detta innebär att de förblir motståndskraftiga mot yttre påverkan och har en längre livslängd än oskyddade industritruckar.

IP-skyddsklassificering kodnummer 1: skydd mot kontakt och främmande material

Den första siffran i en IP-kod anger hur väl enheten är skyddad mot kontakt (t.ex. med händerna) och mot främmande material, t.ex. damm, små stenar eller trådar. Ju högre siffra desto högre skydd:

 • 0 = Inget skydd
 • 1 = Skydd mot kontakt med handryggen och större fasta främmande ämnen med en diameter på 50 mm eller mer.
 • 2 = Skydd mot kontakt med fingrarna och medelstora fasta främmande föremål med en diameter på 12,5 mm eller mer.
 • 3 = Skydd mot åtkomst med verktyg och mindre fasta främmande föremål med en diameter på 2,5 mm eller mer.
 • 4 = Skydd mot åtkomst med tråd och mycket små fasta främmande föremål med en diameter på 1 mm eller mer.
 • 5 = Fullständigt skydd mot kontakt och mot damm i större mängder
 • 6 = Fullständigt skydd mot kontakt och damm
Mitarbeiter einer Brauerei verladen Bier

IP-skyddskod nummer 2: vattenskydd

Det andra kodnumret i IP-skyddsklassificeringen avser skyddet mot fukt och större mängder vatten. Även här gäller att ju högre siffran är, desto bättre är enheten skyddad:

 • 0 = Inget skydd
 • 1 = Skydd mot droppande vatten vid vertikalt fall.
 • 2 = Skydd mot droppande vatten som faller snett, om enheten lutas upp till 15°.
 • 3 = Skydd mot fallande eller sprutande vatten som sprutar i en vinkel på upp till 60°.
 • 4 = Skydd mot stänkvatten från alla sidor
 • 5 = Skydd mot vattenstrålar från alla sidor från ett munstycke
 • 6 = Skydd mot starka vattenstrålar
 • 7 = Skydd mot tillfällig nedsänkning
 • 8 = Skydd mot permanent nedsänkning

En översikt över de mest vanliga IP-skyddsklasserna

Genom att kombinera kodnumren 1 och 2 ger IP-skyddsklassen information om enhetens skydd mot kontakt, främmande föremål och vatten. Om en siffra inte är relevant för ett visst fall ersätts den med ett X. Koden är då till exempel IPX4. De vanligaste typerna av IP-skydd visas i tabellen nedan:

IP klassSkyddsklassAnvändningsområden
Vad innebär skyddsklass IP20? • Skydd mot kontakt med fingrar och fasta föremål med en diameter på minst 12,5 mm. • Lampor i torra interiörer och kontrollskåp
Vad innebär skyddsklass IP23? • Skydd mot kontakt med fingrar och fasta föremål från 12,5 mm diameter och fallande vattenstänk upp till en vinkel på 60 %° • Lampor och anordningar för utomhusutrymmen med tak
Vad innebär skyddsklass IP40? • Skydd mot tillträde med tråd och främmande föremål. • Utrustning i torra inomhusutrymmen där t.ex. grovt damm hanteras.
Vad innebär skyddsklass IP44? • Skydd mot att trådar och främmande föremål kommer åt samt mot stänk från alla sidor. • Lampor och anordningar i fuktiga rum, badrum och övertäckta utomhusområden.
Vad innebär skyddsklass IP54? • Fullständigt skydd mot kontakt
• Dammskydd
• Skydd mot vattenstänk från alla sidor
• Inomhus- och utomhusområdenIndustriella anläggningar
• Verkstäder
Vad innebär skyddsklass IP55? • Fullständigt skydd mot kontakt
• Dammskydd
• Skydd mot vattenstrålar
• Inomhus och utomhus
• Torra områden i fordon
Vad innebär skyddsklass IP65? • Fullständigt kontaktskydd
• Dammtät
• Skydd mot vattenstrålar
• Fuktiga områden
• Områden utomhus
• Industrianläggningar där arbete utförs med vätskor eller mycket dammiga material.
Vad innebär skyddsklass IP67? • Fullständigt skydd mot kontakt
• Dammtät
• Skydd mot tillfällig nedsänkning
• Fuktiga områden
• Områden utomhus
• Duschar/badkar
• Nära vatten
Vad innebär skyddsklass IP68? • Fullständigt skydd mot kontakt
• Dammtät
• Skydd mot permanent nedsänkning
• Fuktiga områden
• Områden utomhus
• Badkar
• Inuti vattenområden
• Vattentankar
• Tråg

Vilken IP-skyddsklass är lämplig för inredning?

För torra utrymmen inomhus är IP klass 20 fullt tillräcklig. Om enheten behöver vara bättre skyddad mot kontakt och små främmande föremål rekommenderas IP40-skydd. Situationen är annorlunda i fuktiga rum som badrum, kök eller industrianläggningar som arbetar med vätskor. Här är minst skyddsklass IP44 nödvändig. Om enheten utsätts för vattenstrålar bör den uppfylla IP65-standarden. Om den tillfälligt eller permanent befinner sig under vatten krävs skyddsklasserna IP67 eller IP68.

Vilken IP-skyddsklass krävs för utomhusmiljöer?

Anordningar i utomhusmiljöer måste klara av ständigt skiftande väderförhållanden. Om de befinner sig nära byggnaden, t.ex. på en balkong eller under ett skärmtak, räcker skyddsklasserna IP23 eller IP44. Enheter som utsätts för vind, regn eller snö kräver skyddsklasserna IP54, IP55 eller IP67.

Observera: De bestämmelser som nämns ovan utgör endast ett urval av de viktigaste lagkraven. För mer detaljerad information hänvisar vi till de organisationer och direktiv som anges i förteckningen. Om du är osäker, rådfråga experter eller kontakta de relevanta tillsynsmyndigheterna.

Bildkälla:
© gettyimages.de – vgajic
© gettyimages.de – urbancow