Lesezeit: 3 Minuten

En bra kyl- och värmeisolering är inte bara viktigt i bostäder, utan även i företagslokaler. Isolering minskar energiförlusterna och säkerställer att önskad temperatur hålls. Det finns olika värmeisolerande material och åtgärder som kan ge önskad isolering.

Grundläggande fakta om värme- och kylisolering

Metoderna för kyl- och värmeisolering kan sammanfattas med termen isoleringsteknik. Dessa metoder används i byggnader och anläggningskonstruktioner för att minimera energiförlusterna, eller om möjligt eliminera dem. Medan det vid värmeskydd eller värmeisolering handlar om att minska värmeförlusten , gäller det att vid köldskydd respektive kylisolering hålla förlusten av kyla så låg som möjligt . Icke att förglömma är säkerhetsaspekten vid kyl- och värmeisolering av anläggningar. Riktlinjerna för detta finns sammanställda hos SIS – Svenska institutet för standarder.

Värmeisoleringen spelar framförallt en stor roll i hus och industribyggnader. Här handlar det om att reducera förbrukningen av energi och minska energibehovet i byggnader och anläggningar. Värmeisoleringen sänker bland annat uppvärmningskostnaderna. Inbesparingen av energi gynnar i sin tur miljön och ökar samtidigt lönsamheten. Eftersom icke brännbara skyddsmaterial ofta används för värmeisolering, förstärks dessutom brandskyddet i företag, bostäder och offentliga byggnader.

Vid kylisolering gäller det att hålla lägsta möjliga temperatur. Därigenom kan exempelvis kylrum drivas energieffektivt och minska anläggningarnas energiförbrukning. Isoleringsmaterialen hindrar värme från att tränga in. Dessutom är de ång- och diffusionstäta . Detta förhindrar rostskador och ansamling av kondensvatten och att fukt tränger in i isoleringen.

Typiska användningsområden

Kyl- och värmeisoleringen har inte bara betydelse för isoleringen av byggnader, utan även vid särskilda kemiska eller tekniska processer. Dessa kräver ofta en exakt temperatur, som endast kan upprätthållas genom en bra isolering. Isoleringstekniken kommer även till användning vid lagring av livsmedel, som skydd av atmosfäriska komponenter genom en värmesköld eller för att förhindra frostskador:

  • Isolering av byggnad: För en komfortabel rumstemperatur på kontor och verkstäder, men också för att spara värmekostnader, så värmeisoleras byggnadernas fasader och innerväggar.
  • Maskinisolering: Bra isolerade maskiner arbetar energieffektivt och produktionsprocessens nödvändiga fasta temperaturer bibehålles. Dessutom skyddar kontaktskyddet, som uppnåtts genom isoleringen, medarbetarna från brännskador och köldskador.
  • Kylrum: Kylkammare, till exempel för förvaring av livsmedel, måste hålla en konstant temperatur. Genom lämplig kylisolering hålls den lagrade varan färsk.
  • Arbetsskydd: Den som kommer i kontakt med heta föremål och enheter eller arbetar i ett kylrum behöver rätt utrustning. Förutom kontaktskyddsåtgärder används också kyl- eller värmeisolerade skyddskläder.

Kyl- och värmeisolerande material

Beroende på vilken isoleringseffekt som vill uppnås, används olika material för värme- eller kylisolering. Dessa kan vara av naturligt eller syntetiskt ursprung . I vissa fall får materialen också en specifik form för att ytterligare optimera isoleringens egenskaper. Vanliga isoleringsmaterial är bland andra:

  • Syntetiska skummaterial, som polystyren eller polyuretan
  • Skummaterial elastomerer, baserade på neoprengummi eller andra gummiliknande material
  • Oorganiska isloleringsmaterial, såsom mineralull (glas- eller stenull), Leca, perlit kalciumsilikat eller ull med hög temperatur
  • Naturisoleringsmaterial, som består av återväxande råmaterial – hit räknas bland annat träfibrer och träull och likaså fårull och kokosfiber, hampa- och linfibrer, kork, vass och återvunnet isoleringsmaterial (till exempel returpapper)

De enskilda isoleringsmaterialen kan tillverkas som isoleringsmattor, i form av paneler eller på en rulle, beroende på avsedd användning. Förutom de fasta kyl- och värmeisolerande materialen finns det också lösa isoleringsmaterial, som används till bulkisolering eller blåsisolering. Hit räknas bland annat cellulosaflingor eller isoleringsskum, som också är känt som PU-skum eller monteringsskum.


Följande isoleringsmaterial används inom de olika användningsområden:

IsoleringsmaterialAnvändningsområden
FönsterFönster isoleras med hjälp av isoleringsplattor och gummitätningar. Dessutom består moderna fönster ofta av dubbla isoleringsglas.
VäggarÄven för väggar används mestadels isoleringsplattor. Framförallt i gamla byggnader avstår man ofta att isolera utsidan och isolerar inifrån. Tomrum i väggar kan även fyllas med löst isoleringsmaterial
GolvGolv isolerar man helst med golvmattor. De består till exempel av termoplastisk vinyl och har således kylisolerande egenskaper.
TakFör isolering av tak lämpar sig flexibla mattor, såsom isoleringsmattor . De stabiliserar inte bara rumstemperaturen, utan verkar också ljuddämpande.
RörledningarRörledningar isoleras med speciella isoleringsskålar med passande form.
Maskiner och apparaterBeroende på storlek och tillgänglighet används isoleringsmattor, paneler eller skal till maskiner och andra apparater.

Kyl- och värmeisolering för lager- och fabriksutrustning

Kyl- och värmeisolering är även viktig för lager- och fabriksutrustning. Många skåp och nyckelskåp har värmeisolerande egenskaper, beroende på design, så att det som förvaras där har gott skydd vid brand. Speciella värmeskyddshandskar skyddar också mot värme och eld. Med individuellt utformade isoleringsmaterial får man också utan svårigheter kyl- och värmeisolering för interiören.

Observera: De bestämmelser som nämns ovan utgör endast ett urval av de viktigaste lagkraven. För mer detaljerad information hänvisar vi till de organisationer och direktiv som anges i förteckningen. Om du är osäker, rådfråga experter eller kontakta de relevanta tillsynsmyndigheterna.

Bildkälla:
© gettyimages.de – dadoodas

© gettyimages.de – grinvalds