Materialguide

Litiumjonbatterier – kraftfulla energilagringsenheter

Litiumjonbatterier – kraftfulla energilagringsenheter

Litiumbatteri som farligt gods – vad man måste ta hänsyn till vid brandskydd och transport

Litiumbatteri som farligt gods – vad man måste ta hänsyn till vid brandskydd och transport

Mer om materialguiden

Under den dagliga verksamheten hanterar fabriker och industriföretag ett stort antal olika material och materialsammansättningar. Med många av dessa material måste vissa hanteringsrutiner följas, inte bara för att skydda material och maskiner utan också för att garantera de anställdas säkerhet i alla lägen. Dessutom kan det vara viktigt att lagra och transportera vissa material på rätt sätt och att testa de med lagstadgade intervaller. En djupgående kunskap om material säkerställer också att t.ex. byggmaterial väljs på ett förnuftigt sätt och används på rätt sätt. Detta sparar arbete och kostnader i driften.

I Jungheinrich PROFISHOP materialguide hittar du användbar och detaljerad information. Här får du bland annat nyttig bakgrundskunskap om uppbyggnad och funktion av olika batteritekniker för materialhanteringsutrustning. Vi ger dig också tips om korrekt förvaring, underhåll och skötsel av arbetsmaterial från alla verksamhetsområden. Sist men inte minst ger guiden information om vilka rättsliga krav du måste följa när du hanterar farliga material och hur du kan göra dig av med dessa och andra material på ett lagligt sätt.