Lesezeit: 5 Minuten

Innehållsförteckning

Olika typer av lagerhyllor, t.ex. tunga hyllor, pallställ med mera, finns tillgängliga för lagerlokaler och driftsutrymmen samt kontor, fritidslokaler och verkstäder. I vår ordbok för hyllor förklarar vi viktiga tekniska termer och detaljer som gäller för alla typer av hyllor. Se detta som ett uppslagsverk för hyllor för alla dina förvaringsbehov. 

B

BASHYLLA

En bashyllplanka (eller bashylla) behövs alltid i början av en hyllrad. Den består av två ramar och minst en hylla. Till skillnad från tilläggsfacket kan det användas individuellt.

BALKAR

Balkar används för att öka stabiliteten och bärförmågan hos hyllor och för att förhindra att de böjs och går sönder vid höga belastningar.

BREDD PÅ GÅNGPLAN

För att förhindra olyckor och kollisioner med truckar måste ett säkert avstånd från lagringsstället hållas vid manövrering. Detta bestämmer också arbetsgångsbredden för gaffeltruckar och pallyftare.

BÄRFÖRMÅGA

Se hyllast och fältlast

D

DISTANS

En distans används vid montering av pallställ för att uppnå ett jämnt avstånd mellan ställningarna

DUBBELSIDIGA HYLLOR

Dubbelsidiga hyllor är fristående och kan användas från båda sidor. Hyllorna vilar på längsgående stöttor som förankrar hyllorna. De kan också bilda en statisk enhet genom montering rygg mot rygg.

E

ENKELSIDIGA HYLLOR

Till skillnad från dubbelsidiga hyllor kan enkelsidiga hyllrader endast användas på en sida. De är ofta förstärkta med tvärgående hyllor och är idealiska för väggmontering.

F

FÄLTLAST

Fältbelastningen är den maximala vikt som hela hyllan kan bära. Summan av de staplade hyllornas belastning får inte överstiga den tillåtna totala viktsbelastningen. Fältlasten påverkas av hyllhöjden och kan vara betydligt lägre än summan av de möjliga hyllasterna – beroende på hyllramarnas material. Om den totala viktlasten överskrids finns det risk för att hela hyllan kollapsar. Hyllornas belastning måste markeras på hyllorna 

FÖRSTÄRKNING

Förvaringshyllorna är förankrade för att garantera stabilitet. Förstärkning med spänningskors används främst för hyllor. Diagonal sträckning med längsgående ledarstänger används främst för pallställ. 

FÖRLÄNGNIGSSTÄNGER

Längsgående reglar förankrar skruvlösa hyllor diagonalt och används för att stabilisera hyllor. De har en krok på vardera sida och används i skruvlösa hyllsystem på vissa avstånd. De används ofta för att möjliggöra uttag från båda sidor, eftersom tvärförstärkningar inte behövs.

G

GENOMSKJUTNINGSSPÄRR

En säkerhetsspärr som förhindrar att lagrat gods skjuts igenom för långt vid lastning av dubbelradiga hyllor. Genomskjutningsstopp används också för att säkra enradiga hyllor.

H

HYLLA FÖR ORDERPLOCKNING

En hylla för orderplockning kompletterar lutande hyllor eller rullskenor. Här kan enskilda varor som tas från hyllan ordnas enligt dina behov. 

HYLLSYSTEM

Detta avser lagerhyllor som kan utökas individuellt i både höjd och bredd med hjälp av tilläggsdelar.

HYLLANS HÖJD

Hyllhöjden är avståndet mellan golvet och överkanten på den första hyllan eller mellan överkanten på en hylla och överkanten på nästa hylla. Hyllhöjden kallas också för böjlängd. Hyllhöjden har ett betydande inflytande på viktens belastning. Den fria hyllhöjden är å andra sidan hyllans höjd från den övre kanten till den nedre kanten på nästa stolpe och är det utrymme som är tillgängligt i hyllan för förvaring.

HYLLBELASTNING

Hyllbelastningen avser den maximala belastningskapaciteten för den enskilda hyllan när vikten är lämpligt fördelad. Om hyllbelastningen överskrids kan enskilda hyllor kollapsa. Hyllbelastningen måste vara tydligt markerad på hyllan.

HYLLOR

Hyllor fungerar som bärande anordningar för lagrade varor av alla former och storlekar och kan användas för lagring av allmän last.

HÖRNFÄSTE

Hörnfästen används för att stabilisera och för att förankra hyllsystem. Används både för skruv- och pluggsystem.

K

KROKAR

Krokar används för att förstärka med längsgående lister för att haka fast i hyllornas upprättstående profiler. 

M

MONTERING

Längsriegel steifen Steckregale diagonal aus und werden vor allem zur Stabilisierung von Fachbodenregalen verwendet. Sie Förvaringshyllor kan monteras på olika sätt. Vanligt är skruvsystem, där de enskilda hylldelarna monteras ihop med hjälp av skruvförbindelser. Vid hyllmontering används också pluggförbindelser, ett snabbt och enkelt system. Vissa typer av hyllor monteras med en kombination av skruv- och pluggförbindelser. För vägg- eller förvaringshyllor med vissa hyllhöjder och belastningstyper är vägg- eller golvbultning också obligatorisk.

N

NIVÅER

Lagerregale können auf verschiedene Weise montiert werden. Üblich sind Schraubsysteme, bei denen die einzelnen Regalteile über Schraubverbindungen montiert werden. Besonders schnell und einfach ist eine Regalmontage über SNivåer är de staplade lagringsutrymmena per fack. För pallställ räknas i vissa fall även golvnivån som ett lagringsområde. Hos Jungheinrich PROFISHOP räknas dock endast de stående nivåerna – golvnivån räknas inte som lagringsnivå i våra tekniska data.

P

PALLAR

Pallar används både för transport och som förvaringsutrymme. De kan användas för att lasta och lossa lagrade varor på gaffeltruckar eller lastbilar eller för att lagra dem i pallar.

PALLSTÄLL

Pallställen har främre och bakre stolpar som bildar den lagernivå som på vilken pallarna placeras. Beroende på hyllplanet och fackbelastningen i hyllstället kan stolparna variera i tjocklek och bärförmåga. Med stöd av stål eller trä kan varor också lagras på upprätthållarkonstruktionen utan pallar.

PLUG-IN SYSTEM

Hyllor som använder plug-in-systemet består av ramar med T-profil. Hyllorna fästs på ramen med hjälp av hyllstöd och kan när som helst justeras i höjdled utan verktyg. På så sätt kan de flexibelt anpassas till de förvarade varorna. T-profilernas speciella fasning ger dessutom hög stabilitet och bärförmåga.

PROVNING AV HYLLOR

För vissa typer av ställningar är regelbunden inspektion av kvalificerad personal obligatorisk. Under inspektionen av hyllor ska materialskador, märkningsbrott eller andra brister upptäckas och åtgärdas. Inspektionen av hyllställen måste också dokumenteras.

R

RAM MED T-PROFIL

Se plug-in system

RULLSKENOR

Enskilda lagrade varor kan flyttas smidigt via rullskenor i lagerhyllor.

S

SKYDD MOT RULLNING

Runda lagermaterial måste säkras mot utrullning. En avrullningsstång delar armarna på ett utskjutande hyllställ för detta specifika ändamål.

SKRUV-/INSTICKSSYSTEM

Med det här systemet monteras hyllans upprättstående konstruktion med hjälp av skruvförbindelser. De enskilda hyllorna läggs sedan till med hjälp av en pluggmontering.

SKRUVSYSTEM

Med det här systemet skruvas hyllorna i hyllan också fast. Detta görs med hjälp av vinkelprofiler. Hörnfästen används för att förstärka.

STEGE

Detta är en trappstege eller stege i en eller två delar som kan fästas på hyllorna.

STÖDPROFIL

Uppstående profiler är vertikala bärande element som är förbundna med spännkors eller C-profiler för att bilda en bärande ram. Vid hyllor med skruvförband monteras de upprättstående profilerna med vinkel- och hörnprofiler för att bilda en bärande ram i vilken hyllorna sitter. 

STÖTSKYDD

Om hyllorna lastas eller lossas med gaffeltruckar måste de förses med ett stötskydd (även kallat kollisionsskydd) vid hörnområden och passager. Stötskyddet måste vara minst 300 mm högt och kunna absorbera en energi på 400 Nm. 

SÄKERHETS-PIN

Låsstift används för att säkra stöttorna i pallställen så att de inte kan lyftas ut av misstag när ställen lastas eller lossas.

T

TILLÄGGSFACK

Ett tilläggsfack kan läggas till ett basfack eller ett befintligt fack. Det består av en ram och flera hyllor eller förvaringsfack. Till skillnad från basfacket kan det inte användas individuellt.

TVÄRBALKAR

Tvärbalkar förankrar pall- och hyllställen horisontellt och fungerar även som stöd för hyllor. Beroende på konfigurationen är tvärbalkarna antingen fasthakade med klämmor eller fastskruvade i den upprättstående profilen.

TVÄRFÖRSTÄRKNINGAR

Traversen steifen Paletten- und Fachbodenregale horizontal aus und dienen zudem auch als Auflagefläche für Fachböden. Tvärförstärkningar används för diagonalförstärkning av förvaringsställen.

U

UTSKJUTANDE ARMAR

Detta är de klyftande armarna som ger den här typen av ställningar sitt namn. Runda eller långa lagringsvaror, t.ex. trälameller eller rör, kan förvaras och säkras mot att rulla iväg med hjälp av en avrullningsstång. Beroende på hyllmodellen är kragarmarna fastsvetsade eller bultade på stången. Om de är fastskruvade är de justerbara i höjd.

V

VINKELPROFILER

Se skruvsystem. 

VINKELSTÖD

Vinkelstöden gör det möjligt att förvara pallar med nätlådor på ett säkert sätt. Lådpallarnas fötter styrs över stöden och placeras på hyllstolparna.

Bildkälla:
© gettyimages.de –
serts
© gettyimages.de – Nickbeer