Lesezeit: 3 Minuten

Rullmotståndet är en egenskap som motverkar hjulens rotationsrörelse på truckar och gaffeltruckar. Ett högt rullmotstånd leder till högre energiförbrukning samt en högre grad av ansträngning vid förflyttning av manuell transportutrustning.

Motståndet, även känt som rullfriktion, är inte konstant. Den är starkt beroende av däcktypen och dess gummiblandning, däckets dimensioner samt variabla faktorer som däcktryck eller golvyta. Till skillnad från startmotståndet, som enbart avser den kraft som krävs för att starta ett fordon, är rullmotståndet den permanenta kraft som genereras när ett hjul rullar och som är riktad i motsatt riktning till rörelsen. Den här guiden syftar till att visa hur man beräknar och optimerar dessa motståndskrafter.

Faktorer som påverkar däckens rullmotstånd

Följande faktorer måste beaktas när rullmotståndet bestäms. Vissa är direkt beroende av däcket, andra kan ändras helt oberoende av själva däcket. 

Däcktryck

Ju lägre däcktryck, desto högre motstånd måste du ha. Därför bör alla transportmedel – från gaffeltruckar till lastbilar – alltid ha optimalt däcktryck. Däcken får under inga omständigheter vara överfyllda till den grad att de utgör en säkerhetsrisk. Innan du byter däck bör du först kontrollera om felaktigt däcktryck är orsaken till det höga rullmotståndet.

Däckets kvalitet

Ett hårdare ytmaterial gör i allmänhet att däcket rullar lättare och ger mindre motstånd. Om du väljer däck med en hård gummiblandning bör du dock också se till att kör- och bromsegenskaperna inte påverkas negativt. Det idealiska valet av däckgummi är därför i huvudsak beroende av underlaget.

Hala ytor, som kakel eller linoleum, kräver till exempel ett mjukare luftfyllt gummi, som ger bättre greppegenskaper med ett bra rullmotstånd på samma gång. Hårda ytor, som asfalt eller gummigolv, lämpar sig för däck av nylon eller polyuretan. Däck av skummad polyuretan har flera fördelar. De nästan underhållsfria PU-däcken har ett jämförelsevis lågt rullmotstånd, även på krävande underlag, samtidigt som de ger god stötdämpning.

Däck av polyamid (nylon) ger det lägsta rullmotståndet på hårda underlag. Tack vare sin motståndskraft mot fett, alkali och syra används dessa slitstarka däck på ytor i hygieniskt känsliga eller andra krävande områden.

Däckkonstruktion

Moderna och bränslesnåla däck kännetecknas av en motståndseffektiv konstruktion som minskar däckets nedbrytning under körning. Denna deformation, tillsammans med materialvalet, är till väldigt stor del ansvarig för rullmotståndet

Däckets storlek

Breda och platta hjul har ett högre rullmotstånd än smala och höga hjul. Välj dock en däckdimension som passar transportmedlet för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Däckets ålder

Äldre, utrullade däck och slitna lager gör det svårare att förflytta lastbilar eller gaffeltruckar än nya däck. Även nya däck kan dock tillfälligtvis ha större motståndskraft tills de har blivit inkörda. I det här fallet ska du kontinuerligt övervaka rullmotståndet och byta ut däcken vid behov.

Väg- eller golvyta

Slutligen påverkar även mark- eller vägytan rullmotståndet. Det gör en märkbar skillnad om en vagn körs på linoleum, betong, asfalt eller sand. Om ditt lager har en hög genomströmning bör du välja en golvbeläggning som minskar rullmotståndet på lång sikt.

Hur gör du: instruktioner om hur man beräknar rullmotståndet

 1. Beräkning av rullmotståndet

  Rullmotstånd (RF, även kallat rullfriktionskoefficient) kan beräknas med hjälp av följande formel:
  FR = CR x FN


  Motståndet beräknas alltså från rullmotståndskoefficienten (CR) och normalkraften (FN). Normalkraften beror på hjulets vikt.

 2. Beräkning av rullmotståndskoefficienten

  Rullmotståndskoefficienten beror på däckets och vägytans egenskaper samt på däckets dimensioner (R=radie) och den tillryggalagda sträckan i meter (d). Detta resulterar i följande formel:
  CR=d/R


  Avståndet här är det som är mellan normalkraften (FN) och hjulets centrum och beror på deformationer under rullning.

 3. Beräkning av rullmotståndet med känd rullmotståndskoefficient

  Rullningsfriktionskoefficienten behöver inte beräknas ytterligare om tabeller för friktionsvärden för olika materialparningar finns tillgängliga. Här kan man helt enkelt slå upp värdet och föra in det i beräkningsformeln.

Varför däck med lågt rullmotstånd lönar sig

För transportfordon med en årlig körsträcka på cirka 50 000 kilometer kan man spara flera tusen kronor per år genom att använda däck med ett optimerat rullmotstånd. Men det är också lämpligt att uppmärksamma lågt rullmotstånd i manuella transportfordon. Detta gör transporten snabbare, enklare och mer ergonomisk.

Bildkälla:
© gettyimages.de – RicardoImagen