Lesezeit: 3 Minuten

Säkerhetsskyltar är symboler på skyltar som förmedlar relevant  säkerhetsinformation till anställda och besökare i privata och offentliga byggnader. Tanken bakom säkerhetsskyltar är att använda symboler, som är så begripliga och självförklarande som möjligt för maximal effektivitet. Särskilt när det gäller arbetssäkerhet och förebyggandet av olyckor är säkerhetsmärkning och säkerhetsskyltar av stor betydelse eftersom de bidrar till att förebygga allvarliga olyckor och hälsoskador.

Säkerhetsskyltarnas användningsområde

Säkerhetsskyltar delas in i följande kategorier:

 • Förbudsskyltar
 • Obligatoriska skyltar
 • Varningsskyltar
 • Räddningsskyltar
 • Brandskyddsskyltar

Bindande standarder för utformning och fastsättning säkerställer att säkerhetsskyltar kan användas enhetligt och i enlighet med bestämmelserna i privata och offentliga byggnader – och att arbetssäkerhet och olycksförebyggande åtgärder alltid tillhandahålls på ett tillförlitligt sätt.

Standader för säkerhetsskyltar

Det finns bindande standarder för säkerhetsskyltar, vilket innebär att ett enhetligt utseende garanteras i varje säkerhetsskylt.

Bestämmelserna på arbetsmiljöverket följer bestämmelserna i ett EU-direktiv som syftar till att standardisera skyltarna på hela kontinenten. Detta för att se till att säkerhetsskyltarna har samma innebörd – oavsett vilket land de används i. Detta EU-omfattande program för säkerhetsskyltar omfattar specifikationerna i standarden BS EN ISO 7010 samt bestämmelser om märkning av utrymningsvägar och förråd för första hjälpen.

De säkerhetsskyltar som regleras av BS EN ISO 7010 kännetecknas av bokstäver och kompletteras med ett tresiffrigt nummer, vilket innebär att varje säkerhetsskylt kan identifieras på följande sätt:

 • P = Förbudsskylt
 • W = Varningsskylt
 • M = Obligatorisk skylt
 • E = Räddningsskylt
 • F = Brandskyddsskylt
 • S = Tilläggsskylt
 • H = Instruktionsskylt
 • C = Kombinationsskylt

Olika färger och former av säkerhetsskyltar

På arbetsmiljöverkets sida anges vilka former och färger som är föreskrivna för respektive skyltar. På så sätt är säkerhetsskyltens respektive betydelse omedelbart igenkännbar:

SäkerhetsskyltarForm och färgExempel
Förbudsskylt

• Anger ett beteende som är förbjudet
• Cirkulär
• Med röd kant
• Med en röd crossbar
Obligatoriska skyltar

• Innehåller uppgifter om det nödvändiga beteendet.
• Cirkel
• Blå
Varningsskyltar

• Påvisar faror
• Jämställd triangel
• Gul med svart kant
Räddningsskyltar

• Visar hjälp i nödsituationer och markerar även utrymningsvägar och nödutgångar.
• Kvadrat
• Grön  
Skyltar för brandskydd

• Ger information om hjälpmedel och beteende i händelse av brand.
• Kvadrat
• Röd med vit kant

Igenkännande av säkerhetsskyltar

Förutom säkerhetsskyltarnas form och färg regleras även dess igenkänningskapacitet. Detta anger hur stora motsvarande säkerhetsskyltar måste vara, så att de lätt kan kännas igen på ett visst föreskrivet avstånd och i olika miljöer. Belysningsförhållandena spelar också en viktig roll här. Enligt BS EN ISO 7010 är standarderna för säkerhetsmärkningar av vissa storlekar med avseende på igenkänningsavstånd följande:

dimensioner av triangulära säkerhetsskyltar

Det optimala igenkänningsavståndet uppnås alltid när skyltens form, färg och symbol är tydligt synliga. I miljöer med skiftande ljusförhållanden, t.ex. på vägar eller stigar på företagets område, är det ibland nödvändigt med permanent belysta eller reflekterande säkerhetsskyltar, liksom skyltar med större dimensioner.

dimensioner av runda säkerhetsskyltar

Förutom en lämplig storlek bör du också se till att säkerhetsskyltarna inte är täckta och är väl synliga. Smuts, snö, fordon eller utrustning som täcker skyltarna ska omedelbart avlägsnas.

dimensioner av fyrkantiga säkerhetsskyltar

Observera: De bestämmelser som nämns ovan utgör endast ett urval av de viktigaste lagkraven. För mer detaljerad information hänvisar vi till de organisationer och direktiv som anges i förteckningen. Om du är osäker, rådfråga experter eller kontakta de relevanta tillsynsmyndigheterna.

Bildkälla:
© gettyimages.de – Askolds

Jungheinrich PROFISHOP