Juridisk information
Här hittar du våra allmäna villkor och information om personuppgiftshantering, cookies och köpvillkoren.
Köpvillkor

Beställning

Hos Jungheinrich Profishop handlar du varor direkt via vår webshop. Du kan också e-posta eller ringa in din beställning, e-post: profishop@jungheinrich.se tel.: 0200-122063Vi reserverar oss för slutförsäljning och förbehåller oss rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar. Skulle någon av varorna som beställts vara slut i lager händer det att vi istället levererar en likvärdig ersättningsvara. Beställning som görs i annan persons eller företags namn utan dennes medgivande respektive behörighet, eller som på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller tar annan skada, polisanmäls och kan även leda till skadeståndsanspråk från PROFISHOP.

Definition av våra köpvillkor
Jungheinrich PROFISHOP välkomnar både företag och konsumenter som kunder. Avtal som ingås med företag utgår ifrån Köplagen (KöpL). Avtal som ingås med konsumenter utgår ifrån ovanstående köpvillkor som är ett komplement till Konsumentköplagen (KKL) samt Distanshandelslagen (DHL).

Konsumentens rätt till hjälp
Du har som konsument alltid rätt att vända dig direkt till Jungheinrich PROFISHOP för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning. Se mer information om din rätt som konsument på www.konsumentverket.se samt din rätt som konsument att få en tvist prövad utanför domstol hos Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se samt postadress ”Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm”. Se även EU-kommissionens hemsida för alternativ tvistelösning avseende konsumenters online köp http://ec.europa.eu/odr

Priser
Angivna pris är i svenska kronor (SEK) och exkluderar gällande moms. Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller sig Jungheinrich Profishop rätten att annullera ordern.


Betalningsalternativ

Faktura
Företag kan ansöka om att få bli fakturakund. All fakturering sker vi E-faktura (PDF). Vid faktura köp gör vi en sedvanlig kreditprövning. Vi erbjuder specificerad faktura 15 dagar netto via E-faktura.

Förskottsbetalning
Förskottsbetalningar accepteras.


Leveranstider/Transportsätt/Fraktkostnader

Transportsätt
All transport sker med DSV. Leveranstider ligger på mellan 12-16 arbetsdagar. Alla försändelser är fraktfria.

Lagstadgad reklamationsrätt
Fel på artikeln, felleverans, eller transportskada skall reklameras ”inom skälig tid” från det att felet upptäckts.

Garanti/Reklamation och Konsumentskydd
Kassakvitto eller annat giltigt köpbevis bör uppvisas/medfölja vid garantianspråk. Dessa köp- och leveransvillkor styrs av svensk rätt samt uppfyller Svensk Distanshandels Branschregler samt villkoren som gäller för Trygg e-certifiering). Undantag: Garantin täcker inte varor av förbrukningskaraktär.

Garantin gäller inte fel som uppkommit genom att varor inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen, utsatts för vanvård eller utsatts för elektriska överspänningar från t.ex. åska eller byggts om eller ändrats. Garanti lämnas vidare inte för produkt som uppenbart använts på ett sätt som överskrider dess användningsområde, t.ex. professionellt bruk av produkt som inte är avsedd för det. Data/filer som lagrats på lagringsmedia innefattas inte av garantin.

Returnera
Företagskunder står för risken för varan vid en retur till oss. Använd den förbetalda fraktsedeln för retur om sådan finns. Bifoga alltid giltigt köpbevis och skriv tydligt varför varan skickas tillbaka. Om orsaken är fel på varan, måste typ av fel anges på ett tydligt och bra beskrivet sätt. Ange även hur eventuell utbetalning ska göras. När en vara returneras till oss står företagskund för returfrakten. Om returen gäller någon form av reklamation och vi godkänner reklamationen så återbetalar vi fraktkostnaden. Vi löser inte ut varor som returneras mot postförskott eller efterkrav.

Återbetalningar Återbetalning till företagskund som returnerar varor
Vid retur av vissa multimedia produkter förbehåller vi oss rätten att kontrollera dessa innan återbetalning sker. Återbetalningen för godkänd retur skall ske utan onödigt dröjsmål och inom 14 dagar från det att vi mottagit en sådan retur.

Export
Jungheinrich PROFISHOP produktsortiment gäller endast inom industri, detaljhandel, handel och kommersiella sektorer i Sverige.

CE–Produkter
CE-märkningen är en viktig del av EUs produktlagstiftning och omfattar bl.a. byggprodukter, elprodukter, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning. CE-märkningen handlar om säkerhet och har ingenting med produktens kvalitet, funktion eller prestanda att göra. CE-märket är det märke som krävs för att produkten ska anses vara säker nog för att få säljas i Sverige och i resten av EU.

Installation av elmaterial
Avseende installation av elsäkerhetsmaterial av annan än elinstallatör se ”Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 2013:1” (tillämpas sedan 2014-01-01). Notera att som princip får du inte själv nyinstallera, utöka eller ändra något i en fast installation (exempelvis, installering av golvvärme och värmekabel >50V, byte av ojordat vägguttag mot jordat och förläggning av kabel i mark). OBS! Felaktigt utförd montering kan medföra livsfara samt brandrisk.

 


Ansvar
Jungheinrich PROFISHOP ansvarar endast för skador som täcks av Jungheinrich PROFISHOP företagsförsäkring och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att en utbetalning sker. Förutom sådana fall är ansvaret begränsat till de högsta belopp som utgör inköpspriset för den aktuella artikeln eller de aktuella artiklarna. Jungheinrich PROFISHOP ansvarar inte för indirekta skador. (Ovan skall inte anses begränsa Jungheinrich PROFISHOP ansvar enligt produktansvarslagen).

 

Force majeure
Vid händelse av force majeure såsom strejk, transportstörningar, import eller exportförbud, sjukdom hos personalen eller andra omständigheter utanför Jungheinrich PROFISHOP kontroll kan det förekomma att Jungheinrich PROFISHOP inte kan uppfylla sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor under den tid då force majeure råder. Om force majeure råder i mer än två månader och Jungheinrich PROFISHOP förpliktelser som en följd därav skjutits upp i mer än 2 månader har du och/eller Jungheinrich PROFISHOP rätt att häva avtalet utan några sanktioner.

 

Upphovsrätt
Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Jungheinrich PROFISHOP. Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till stillbilder, rörliga bilder och ljud samt text och layout får inte, utom för rent privata syften eller där det är uttryckligen tillåtet, kopieras, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är förbjudet.

 

Varumärke
Det är inte tillåtet att använda Jungheinrich PROFISHOP varumärken och kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium.

 

Övrigt
Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Kontakta gärna vår kundservice för att påtala dessa fel.

Hjälp med reklamationer
Konsumentens rätt till hjälp
Du har som konsument alltid rätt att vända dig direkt till Jungheinrich PROFISHOP för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning.

Se även mer information om din rätt som konsument på www.konsumentverket.se samt din rätt som konsument att få en tvist prövad utanför domstol hos Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se samt postadress ”Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm”.

Se även EU-kommissionens hemsida för alternativ tvistelösning avseende konsumenters onlineköp http://ec.europa.eu/odr

Garanti och reklamation

Giltigt köpbevis bör uppvisas/medfölja vid garantianspråk.
Dessa köp- och leveransvillkor styrs av svensk rätt samt uppfyller Svensk Distanshandels Branschregler samt villkoren som gäller för Trygg e-certifiering.

Undantag: Garantin täcker inte varor av förbrukningskaraktär såsom laddningsbara batterier, lågenergilampor och lysrör.
Garantin gäller inte fel som uppkommit genom att varor inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen, utsatts för vanvård, utsatts för elektriska överspänningar från t.ex. åska eller byggts om eller ändrats.

Garanti lämnas vidare inte för produkter som uppenbart använts på ett sätt som överskrider dess användningsområde, t.ex. professionellt bruk av produkt som inte är avsedd för det.
Data/filer som lagrats på lagringsmedia innefattas inte av garantin.


Öppet köp 
Alla eventuella tillbehör som exempelvis bruksanvisning, fjärrkontroll samt medföljande batterier ska finnas med vid returen.
Om du skickar tillbaka en del av beställningen betalar vi inte tillbaka avgiften för betalsätt och fraktkostnader.
 
Öppet köp gäller inte för specialbeställda varor som har tillverkats enligt kundens anvisning eller som annars fått en personlig prägel.


Lagstadgad reklamationsrätt eller fel på artikeln, felleverans, eller transportskada skall reklameras ”inom skälig tid” från det att felet upptäckts.

Sekretesspolicy

Jungheinrich vet hur viktigt det är för dig att dina uppgifter hanteras konfidentiellt. Därför vill vi försäkra dig om att vi agerar enligt gällande lagar och förordningar. Nedan kan du läsa mer utförligt om vår datahanteringspolicy.

Sammanfattning


Som utgivare för denna hemsida är vi på Jungheinrich måna om att följa gällande förordningar för datasäkerhet. I följande avsnitt vill vi ge dig information om hur vi, i detalj, hanterar data. Samt hur och varför vi använder användardata som samlas in via våra onlineerbjudanden och hemsidor.

Det är fullt möjligt att besöka vår hemsida utan att dela någon privat information. När du besöker jungheinrich.se sker ett informationsutbyte mellan din enhet och vår server. Mer information angående detta finns i avsnittet nedan gällande syftet med datahantering.

I enlighet med kraven ställda i ”General Data Protection Regulation (GDPR)” har du ett flertal rättigheter gentemot oss som utgivare. Dessa inkluderar rätten att inkomma med klagomål gentemot valda typer av datainsamling. Särskilt datainsamling med syfte att göra reklam. Mer information angående detta finns i avsnittet nedan gällande dina rättigheter.

Om du har frågor om vår datapolicy är vi tacksamma om du kontaktar oss.
Du hittar kontaktuppgifter här nedan.

 

Kontakta gärna ansvariga medarbetare med ansvar för dataskyddsfrågor:

Datapolicyn gäller datahantering utförd inom företaget Jungheinrich Svenska AB, Starrvägen 16, 232 61 Arlöv, Sverige och gäller följande hemsida www.jungheinrich.se

Kontakta Jungheinrich angående dataskyddsfrågor på ovanstående adress eller på kundkontakt@jungheinrich.se


ANSVARIG UTGIVARE

Ansvarig för innehållet på denna hemsida:

Utgivare:
Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Jungheinrich Svenska AB
Starrvägen 16
232 61 Arlöv

Organisationsnummer: SE556066589401

Tel: +46 40 690 46 00
E-mail: profishop@jungheinrich.se

 

Syften med databehandling, rättsliga grunder och legitima intressen hos Jungheinrich samt kategorier av mottagare

 

Övergripande information

Vi hanterar all användardata i enlighet med gällande lagstiftning för skydd av personuppgifter vid insamling av data. Detta innebär att endast tillåten användardata används eller när databehandling krävs enligt lag och att användaren har gett sin tillåtelse samt enligt legitima intressen.

Personlig data såsom namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress lagras inte utan ditt medgivande, t.ex. i samband med ett nyhetsbrev, en jobbansökan eller en offertförfrågan.


Besöka vår hemsida

När du besöker vår hemsida skickar webbläsaren som du använder automatiskt viss information till vårt system. Denna information lagras tillfälligt i en logg-fil och processen sker per automatik. Följande information lagras automatiskt tills den raderas, även då per automatik:

 • IP-adress för den enhet (dator, surfplatta etc.) som begär tillgång
 • Datum och tid för begäran
 • Namn och URL för filen som getts tillgång till
 • Hemsidan/programmet som använts för att få tillgång (referens URL)
 • Webbläsaren som använts, om möjligt operativsystemet som används på din enhet och namnet på din internetleverantör

Lagstödet för behandling av användarens IP-adress finns i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR. Våra intressen grundar sig i följande datainsamlingssyften. Insamlad information via data ger oss inte någon direkt indikation gällande personlig identitet och vi drar inga slutsatser angående detta. Vi använder IP-adressen för din enhet och datainformationen ovan i följande syfte:

 • Att tillgodose att en god och stabil uppkoppling upprättas
 • En trevlig användarupplevelse av vår hemsida
 • Upprätthållande av ett säkert och stabilt system

Vi använder cookies, spårverktyg, riktade metoder och insticksprogram för social media. Den exakta proceduren och hur användarens data används i detta syfte förklaras mer detaljerat i sektionen som handlar om internetnärvaro och hemsidesoptimering samt integrering av tjänster och tredjepartsinnehåll.


Nyhetsbrev

Om du skrev in din e-postadress i sektionen "Nyhetsbrev registrering”, klickade på “Registrera”-knappen och bekräftade din prenumeration genom att klicka på bekräftelselänken vi skickade till din e-postadress, behandlar och använder vi din e-postadress för att skicka dig nyhetsbrev med våra erbjudanden. Ingen utbyte av dina uppgifter sker till någon tredje part. Prenumerationen av nyhetsbrevet är frivillig och uppgifterna som behandlas baserat på ditt medgivande i enlighet med Artikel 6 paragraf 1 av GDPR.

Du kan också enkelt avregistrera dig från vårt nyhetsbrev närsomhelst via länken längst ner i varje nyhetsbrev eller online via vårt avregistreringsformulär.  

Onlinenärvaro och hemsidesoptimering


Cookies – allmän information

Vi använder cookies på vår hemsida med stöd av artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR. Vårt intresse ligger i att optimera vår hemsida och detta sker med ovan nämnda lagstöd. Cookies är små filer som skapas automatiskt av användarens webbläsare och som lagras på användarenheten (datorn, läsplattan, telefonen etc.) när denne besöker vår hemsida. Cookies utgör inget hot för din enhet och innehåller inga virus, trojaner eller andra skadliga program. En cookie innehåller information som genereras genom uppkopplingen mot den specifika enhet som används och innebär inte att vi får någon kunskap om din identitet. Ett av syftena med att använda cookies är att göra användningen av vår hemsida till en trevlig upplevelse för dig och i det syftet används så kallade ”session cookies” som känner av om du återkommer till en sida. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår sida. Vi använder även temporära cookies för att öka användarvänligheten. Dessa lagras på din enhet under en viss tid och om du besöker vår sida igen känner vi igen dig, liksom de eventuella inställningar och val du gjorde sist. Detta gör att du inte behöver göra om proceduren.

Vi använder även cookies i statistiksyfte, för att registrera och utvärdera användandet av vår hemsida. Detta underlättar i optimeringen av vårt erbjudande till användarna och vår möjlighet att visa relevant information. När du gör upprepade besök på vår hemsida gör våra cookies det möjligt för oss att upptäcka att du varit hos oss tidigare. Dessa raderas automatiskt efter en viss tid.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock göra inställningar för din webbläsare så att cookies inte längre lagras på din enhet eller så att ett godkännande krävs av dig för att de ska lagras. Om du inaktiverar cookies kan dock vissa funktioner på vår hemsida sluta fungera. Lagringstiden för cookies beror på syftet och varierar mellan olika typer av cookies.Besöksspårning
med hjälp av ”jh_medium”

Vi använder en cookie som heter ”jh_medium” för att lagra spårningsinformation från ditt besök på vår hemsida. Detta betyder att vi använder ett script som utvecklats för att upptäcka från vilken källa du når vår hemsida, för att kunna analysera hur besöken dirigeras till oss. Ingen personlig data lagras och inte heller din IP-adress. Beteendet hos användaren analyseras inte vidare.

 

Google Analytics och Google Optimize

Med fokus på användarvänlig design och optimering av vår hemsida använder vi Google Analytics som tillhandahålls av Google Inc. Tjänsterna tillhandahålls av Google LLC ("Google"), med säte i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Detta med stöd i lagstiftningen, artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR. Vi använder även tjänsten Google Optimize som skapar anonyma användarprofiler och testar hemsidan gentemot dessa. Cookies skapas som genererar följande information om användarna:

 • Webbläsartyp/version
 • Operativsystem
 • Referens URL (websidan man besökt tidigare)
 • Värdnamnet på enheten (IP-adress)
 • Tidpunkt

Denna information skickas till Googles servrar i USA och lagras där. Google är certifierad under “the Privacy Shield agreement” och garanterar därför att de följer Europeisk datasäkerhetslag.

Vi använder Google Analytics endast med anonymiserade IP-adresser. Detta innebär att användarens IP-adress förkortas av Google för analysering inom medlemsstaterna i EU och andra ekonomiska samarbetspartners. Endast i undantagsfall skickas en komplett IP-adress till Google för att där förkortas.  

Användaren kan, som tidigare förklarat, göra inställningar i webbläsaren som hindrar cookies att lagras. Tänk dock på att det kan bli svårt att använda vissa av hemsidans funktioner om cookies har blockerats. Användaren kan också hindra Googles datainsamling via cookies (inklusive IP-adressen) och användandet av denna information genom att ladda ner och installera en plugin till webbläsaren via denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Alternativt kan man använda en ”opt-out cookie” som förhindrar framtida datainsamling av Google Analytics via en viss hemsida.Google AdWords online marknadsföringsprogram

Åtgärderna som listas nedan och som vi använder sker i enlighet med artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR. De riktade metoder som används har till syfte att styra annonsåtgärder utefter användarens intresse eller förmodade intresse. De annonser som visas för dig ska kännas relevanta och ska inte belasta dig eller kännas överflödiga, detta är i vårt intresse såväl som ditt.

Vår hemsida använder Google AdWords annonsprogram med konverteringsspårning. Vi lagrar dessutom gclid-parametern i ”jh_medium”-cookien för att kunna utvärdera vår annonsplacering. Dessa cookies aktiveras då användaren klickar på en annons som Google placerat ut. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, placerar annonser på hemsidor på internet och använder lagrad information för att rikta annonsplaceringarna baserat på användarens tidigare besök på hemsidan. Dessa AdWords-cookies upphör efter 30 dagar och gclid-parameter-cookies upphör efter 90 dagar. De används inte för personidentifikation. Google kan komma att överföra denna information till tredje part om lagen kräver detta eller om tredje part handhar informationen å Googles vägnar. Google kommer inte under några förutsättningar att koppla din IP-adress med annan datainsamling som utförs av Google.

Du kan inaktivera Googles användning av cookies genom att gå till webbsidan för avaktivering av Google marknadsföring. Du kan också inaktivera cookies med spårningsfunktion genom att ställa in din webbläsare så att cookies blockeras från domänen: googleadservices.com. Notera dock att du kanske då inte kommer att få tillgång till alla funktioner på vår hemsida.

 

”Google Remarketing” och ”DoubleClick”

Google använder sig av en så kallad DoubleClick-cookie på hemsidor i Google Network och för specifika Googletjänster. Detta med syfte att underlätta för AdWords-kunder och utgivare när det gäller placering och hantering av annonser på nätet. När du klickar på en annons på en hemsida i Google Network kan en DoubleClick-cookie komma att placeras i din webbläsare. Mer information om användningen av DoubleClick-cookies finns på  http://www.google.com/doubleclick/

 Du kan när som helst neka till att motta DoubleClick-cookies och avinstallera dem genom att klicka på följande länk: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html 

Vi använder även Googles program för intressebaserad annonsering; Google Remarketing. Tredjepart, inklusive Google, placerar annonser på internet och använder cookies. Dessa registrerar användarens tidigare besök på hemsidan.

Användare som inte vill se dessa intressebaserade annonser kan med lätthet avaktivera denna cookie via användarinställningarna för sin webbläsare. Man kan även klicka på denna länk: https://adssettings.google.com/anonymous 

Mer information finns att läsa här:https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=se

Microsoft-program

I vår närvaro på internet använder vi även Microsofts konverteringsspårning, med stöd av artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR (legitimt intresse). Leverantör är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Bing Ads placerar en cookie på din enhet om du besöker hemsidan via en Microsoft Bing Ad. Vi registrerar då att en användare har slussats till vår hemsida genom att klicka på annonsen och vi får endast information om antalet klick från användare, ingen information om användarens identitet registreras. Om du inte vill delta i denna spårningsprocedur kan du neka till att acceptera den cookie som registrerar spårningen. Detta genom att avaktivera automatisk lagring av cookies generellt, som du ställer in i din webbläsare. Mer information om datasäkerhet och om de cookies som används av Microsoft Bing kan du hitta här på Microsofts hemsida:

http://www.microsoft.com/privacystatement/en-gb/core/default.aspx 


Facebook remarketing

I vår närvaro på internet, i enlighet med artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR använder vi ”Facebook pixel” för analys, optimering och som en del av vårt onlineutbud samt för syften som relateras till detta. Facebook är certifierad under “the Privacy Shield agreement” och garanterar därför att de följer Europeisk datasäkerhetslag.

Denna pixel möjliggör användarspårning när en användare slussats till vår hemsida genom att klicka på en Facebook-annons. Därigenom kan vi analysera hur effektiv annonseringen är i statistik- och marknadsföringssyfte. Data som vi tar emot på detta sätt är anonym vilket innebär att vi inte kan se någon personlig information om användaren. Denna information lagras och används dock av Facebook, vilket vi vill informera dig som användare om. Facebook kan komma att länka dessa data med ditt Facebook-konto och även använda informationen i egna annonseringssyften. Detta i enlighet med Facebooks datasäkerhetspolicy:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Du kan förhindra att Facebook eller dess samarbetspartners placerar annonser och ändra inställningarna för facebookannonser här:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.


Webbanalys med Optimizely

Vi använder Optimizely på vår hemsida, ett webbanalysverktyg från Optimizely Inc, härefter kallat "Optimizely". Optimizely hjälper oss att bättre skräddarsy vår hemsida utifrån dina behov som besökare och kund. "Cookies" används inom ramen för detta verktyg. Cookies lagras på din dator i form av små textfiler. Det möjliggör en analys av din användning av hemsidan. Informationen som erhålls om användandet av hemsidan skickas över till Optimizely där det lagras på en säker server i USA.

Om anonym IP aktiverats på hemsidan, kommer Optimizely förkorta din IP-adress om den tillhör ett land inom EU eller annat land som skrivit under Agreement on the European Economic Area. I sällsynta undantagsfall kan hela IP-adressen skickas till Optimizely’s server i USA, där den sedan förkortas.

På våra vägnar använder Optimizely informationen som erhålls, till att utvärdera hur hemsidan används av dig. Utifrån analyser av användandet levererar Optimizely rapporter till oss hur vi kan ytterligare optimera hemsidan så att den blir ännu enklare och snabbare att använda.

Om IP-adressen skickas genom din webbläsare slås din data inte samman med annan Optimizely-data.

Du kan neka lagring av cookies närsomhelst genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Notera dock att du då kanske inte kommer att kunna använda alla funktioner på hemsidan fullt ut.

Dessutom har du möjligheten att avsluta spårningen av Optimizely närsomhelst. Då varken samlas eller lagras någon data om din användning av hemsidan. Följ bara instruktionerna på http://www.optimizely.com/opt_out.Webbanalys med HotJar Web Analytics Service

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra besökares behov och optimera hemsidan och användarupplevelsen. Hotjar är en teknisk service som hjälper oss bättre förstå besökares upplevelser av vår hemsida (tex. genom hur mycket tid man spenderar på specifika sidor, vilka länkar man väljer att klicka på, vad man gillar och inte gillar, etc.). Detta gör det möjligt för oss att bygga och underhålla våra tjänster med besökarnas feedback. Hotjar använder bl.a. cookies för att samla data om våra besökares beteende och deras enheter. Särskilt enhetens IP-adress (sparas endast i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifieringar), webbläsare, geografisk plats (land enbart), föredraget språk som valts för att visa vår hemsida. Hotjar lagrar denna information i en pseudo-användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer använda denna information för att identifiera individuella användare eller för att matcha informationen med ytterligare data om individuella användare. För mer information, läs Hotjar’s datasäkerhetspolicy.

Du kan avstå från skapandet av en användarprofil, Hotjar’s datalagring om din användning av vår hemsida och Hotjar’s användning av spårningscookies på andra hemsidor genom att följa denna opt-out link.Datasäkerhetspolicy för „Criteo Dynamic Retargeting“ och „Criteo Sponsored Products“- funktioner från Criteo GmbH

Vår hemsida använder cookies/annonserings-IDs i annonseringssyfte. Det gör det möjligt för oss att visa våra annonser för besökare som är intresserade av våra produkter på andra (partner) hemsidor, appar och e-postutskick. Re-targeting-tekniker använder dina cookies eller annonserings-ID och visar annonsering baserat på vilka hemsidor du tidigare besökt. Du kan läsa mer om hur du kan säga nej till detta genom att besöka följande sidor:

http://www.networkadvertising.org/choices/

http://www.youronlinechoices.com/

Vi kan komma att dela data, så som tekniska ID som hämtas från din registreringsinformation på vår hemsida eller i vårt CRM-system, med våra annonseringspartners. Detta låter dem länka dina enheter och/eller plattformar och ge dig samma upplevelse oavsett vilken sorts enhet eller plattform du använder. Läs mer om länkningsmöjligheter i deras datasäkerhetspolicy.

Criteo datasäkerhetspolicy: http://www.criteo.com/privacy/

Userlike

Denna webbsida använder sig av Userlike, ett live chattprogram från Userlike UG. Userlike använder sig av "Cookies" vilket är textfiler placerade på din dator som möjliggör personlig chat på den här webbsidan. Den insamlade datan kommer inte att användas för att identifiera webbsidans besökare personligen och slås inte ihop med personligt identifierbar information om pseudonymens ägare.


Översikt över använda cookies

Cookie Cookietyp Laufzeit Opt-Out Link
"ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED" functional 3 month essential for the use of the webshop
"REMARKETING_COOKIES_ALLOWED" functional 3 month essential for the use of the webshop
"THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED" functional 3 month essential for the use of the webshop
Warenkorb functional 30 days essential for the use of the webshop
ishop.usertype functional 3 month essential for the use of the webshop
LastSeen functional 30 days essential for the use of the webshop
rememberMe functional 30 days essential for the use of the webshop
WISHLIST functional 30 days essential for the use of the webshop
Google Tag Manager functional 10 minutes Opt-Out
Google Analytics Analysis 2 years Opt-Out
Google Adwords Analysis 30 days Opt-Out
Hotjar Analysis 1 year Opt-Out
Matelso Third Party 30 days -
Optimizely Third Party 10 years Opt-Out
Facebook Remarketing 1 year Opt-Out
Criteo Remarketing 1 year Opt-Out
Emarsys (Webextend) Remarketing 1 year detailed information will follow
Bing Remarketing 1 year Opt-Out
Doubleclick Remarketing 1 year detailed information will follow
Userlike Third Party 1 year -

Inbäddade tjänster och tredjepartsinnehåll


Allmän information

Med stöd i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR och med syfte att öka kunskapen om vårt företag, använder vi insticksprogram för följande sociala medier: Facebook, LinkedIn, Twitter och Google+. Vårt kommersiella intresse anses legitimt inom ramarna för GDPR. Leverantörerna har ett åliggande att säkerställa och ansvara för att processerna utförs inom ramen för privatdataskydd.

Vi använder också innehåll och tjänster från tredje part för att kunna använda inbäddat innehåll och tjänster, t.ex. videos och typsnitt. Detta är ett legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR/ baserat på ditt medgivande som det definieras i artikel 6, paragraf 1(a) i GDPR.


Facebook

Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi insticksprogram för sociala nätverket Facebook. Leverantör är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Insticksprogrammen kan vara interaktiva element eller annat innehåll (videoklipp, grafik och text) och känns igen på Facebooks logotyper (vitt ”f” på blå bakgrund, termen ”Gilla” eller ”tumme upp-symbolen”) eller genom frasen ”Facebook Social Plugin”. En lista med utseendet på dessa insticksmoduler hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook är certifierade under “the Privacy Shield agreement” och garanterar därför att de följer Europeisk datasäkerhetslag.

Om du som användare får tillgång till en sådan inbäddad funktion så kommer din enhet kopplas upp direkt mot Facebooks servrar. Insticksprogrammets innehåll skickas alltså direkt från Facebook till din enhet när du klickar på det på vår hemsida. När detta sker kan användarprofiler skapas utifrån den data som skickas. Vi har ingen kontroll över i vilken omfattning Facebook samlar in data genom dessa program men vi vill informera dig som användare om att detta kan ske.

Genom att bädda in insticksprogram får Facebook kunskap om att en användare har klickat in på en sida via vår hemsida. Om användaren då är inloggad på sitt Facebook-konto kan Facebook koppla besöket till användarens profil. Om användare av insticksprogrammet t.ex. klickar ”gilla” eller lägger till en kommentar, kommer denna information att skickas direkt från användarens enhet och registreras och lagras hos Facebook. Om användaren inte är medlem hos Facebook kan Facebook ändå komma att registrera och lagra användarens IP-adress. Enligt Facebook så är det endast anonymiserade IP-adresser som lagras i Sverige.

För mer information angående syftet och omfattningen av datainsamling och hur hantering och användning av informationen sker hos Facebook, liksom hur rättigheter och inställningsmöjligheter hanteras med tanke på användarskyddet läs mer här: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Om en användare är Facebook-medlem och inte vill att Facebook registrerar information om besöken via dessa insticksprogram och kopplar det med användarens profil bör denne logga ut från sitt Facebook-konto och radera sina cookies. Detta bör då ske innan man besöker vår hemsida. Det finns fler inställningar och möjligheter att neka användningen av data för kommersiellt bruk och du hittar mer information här http://www.youronlinechoices.com/

Inställningarna är plattformsoberoende och fungerar oavsett vilken enhet som används, alltså både för fasta datorer och mobila enheter.

 

LinkedIn

Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi funktioner via nätverket LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång en av våra sidor som innehåller en LinkedIn-funktion nås av en användare så upprättas en uppkoppling till LinkedIns servrar. LinkedIn registrerar att du kommer från vår hemsida med din IP-adress. Om du klickar på knappen ”Recommend” och är inloggad på ditt LinkedIn-konto så kan LinkedIn koppla ditt besök på vår hemsida till dig och ditt konto. Vi tar ej emot någon del av innehållet i datan och inte heller någon information om hur LinkedIn använder den. Läs mer om LinkedIns policy för datasäkerhet här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Läs mer om cookies och hur du avaktiverar dem för LinkedIn här: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Twitter

Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi insticksprogram för textmeddelandetjänsten/nätverket Twitter. Du känner igen dessa på Twitter-logotypen (en vit fågel på blå bakgrund) och ordet ”Tweet”. Varje gång en av våra sidor som innehåller en Twitter-funktion nås av en användare så upprättas en uppkoppling till Twitters servrar. Twitter registrerar att du kommer från vår hemsida med din IP-adress. Om du klickar på Twitter-knappen och är inloggad på ditt Twitter-konto så kan Twitter koppla ditt besök på vår hemsida till dig och ditt konto. Vi tar ej emot någon del av innehållet i din data och inte heller någon information om hur Twitter använder den. Läs mer om Twitters policy för datasäkerhet här: https://twitter.com/en/privacy

Om du inte vill att Twitter ska kunna koppla besöket på vår hemsida till ditt konto så bör du först logga ut från ditt Twitter-konto.

 

Google+

Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi insticksprogram till det sociala nätverket Google Plus. Tjänsterna tillhandahålls av Google LLC ("Google"), med säte i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Insticksprogrammen kan kännas igen t.ex. genom knappar som innehåller symbolen ”+1” på vit eller färgad bakgrund.

Om du klickar på knappen och aktiverar programmet kommer din webbläsare att upprätta en uppkoppling direkt till Googles servrar. Insticksprogrammets innehåll skickas från Google direkt till din webbläsare och bäddas in på sidan. Google registrerar att du kommer från vår hemsida, även om du inte har något Google Plus-konto eller inte är inloggad på Google Plus. Ditt IP-nummer samt annan information skickas från din webbläsare direkt till en Google-server i USA och lagras där. Om du är inloggad på Google Plus så kan Google direkt koppla ditt besök på vår hemsida till din profil. Om du klickar på t.ex. ”+1”-knappen kommer information om detta också att skickas direkt till Googles servrar och lagras där. Informationen publiceras på Google Plus och visas där i dina kontakter.

För mer information om syfte och omfattning av datainsamlingen samt hur den används av Google, samt information om dina rättigheter och inställningar som kan skydda din privata information, besök gärna Googles policy för datasäkerhet här: https://privacy.google.com/#

Om du inte vill att Google ska kunna koppla information om ditt besök på vår sida till din profil på Google Plus måste du logga ut från ditt konto på Google Plus före ditt besök. Du kan också helt blockera insticksprogram från Google med tilläggstjänster för din webbläsare, tex ”NoScript”.


Google ReCaptcha

Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi ReCaptcha-tjänster som tillhandahålls av Google Inc. Tjänsterna tillhandahålls av Google LLC ("Google"), med säte i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  Denna funktion används av oss för att avgöra om en förfrågan har gjorts av en person eller om den skett genom felaktig användning, som en automatisk maskinell process. Funktionen inkluderar en överföring av IP-adressen till Google liksom annan information som är nödvändig för ReCaptcha-tjänsten. Din förfrågan skickas alltså till Google och används vidare där. Genom att använda ReCaptcha godkänner du att din igenkänning kan användas i digitaliseringen av äldre arbeten. Men genom att aktivera IP-anonymisering på denna hemsida kan du låta din IP-adress bli förkortad av Google inom EU:s medlemsstater och andra ekonomiska samarbetspartner. Endast i yttersta undantagsfall kommer din kompletta IP-adress att skickas till Googles servrar i USA och förkortas där. Google kommer att använda insamlad information å hemsidesleverantörens vägnar för att utvärdera tjänsten. IP-adressen som din webbläsare skickar när du använder ReCaptcha kommer inte att kopplas samman med annan information som Google hanterar och Googles policy för hantering av privat information gäller för den insamlade informationen.

Du kan läsa mer om Googles policy för privatdatahantering här: https://policies.google.com/terms?hl=se&gl=se

Google Maps

Denna hemsida använder tjänsten Google Maps för avbildning av kartor och för att skapa vägvisningar. Google Maps tillhör Google Inc. Tjänsterna tillhandahålls av Google LLC ("Google"), med säte i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Användare på vår hemsida godkänner Googles insamling, hantering och användning av data, såväl automatiskt insamlad som den som användaren själv lägger in (inklusive IP-adress). Detta gäller även för samarbetspartners till Google och tredjepart. Datahanteringen som sker baseras på vårt avtal enligt artikel 6, paragraf 1(a) i GDPR. Användarvillkoren för Google Maps, liksom Googlels policy för hantering av privata användaruppgifter, kan du hitta här: https://policies.google.com/terms?hl=se&gl=se

  

Google Tag Manager

Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi Google Tag Manager. Denna tjänst hanterar taggar på hemsidan via ett gränssnitt och implementerar helt enkelt taggarna på hemsidan. Inga cookies placeras hos användaren och ingen datainsamling sker. Google Tag Manager aktiverar dock andra taggar som kan komma att samla in information. Programmet har inte tillgång till denna information och om deaktivering sker på domän- eller cookienivå så sker deaktivering av alla spårningstaggar om dessa har implementerats genom Google Tag Manager. Mer information om Google Tag Manager kan du hitta här

https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Du kan förhindra att Google Tag Manager skickar taggar genom att klicka på denna opt-out link som lagrar en avaktiverings-cookie i din webbläsare.


YouTube

Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi inbäddade tjänster från YouTube på vår hemsida. Detta med syfte att spela upp inbäddade och länkade videos. Funktionen tillhandahålls av YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Du kan läsa mer i YouTubes policy för datasäkerhet här: https://www.youtube.com/intl/sv/yt/about/policies/#community-guidelines

Vi använder ett avancerat säkerhetsläge där YouTube, enligt försäkran, endast registrerar information från användare när denne väljer att spela upp en video. Om du klickar på en inbäddad YouTube-video använder YouTube cookies som samlar information om dig som användare. Enligt YouTube används informationen bland annat för att generera statistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felanvändning. Oavsett om en video på vår hemsida spelas upp eller ej så upprättas en koppling från användaren till Googles DoubleClick-nätverk. Detta kan aktivera vidare databehandling bortom vårt inflytande.

Du kan läsa mer om hur YouTube använder cookies i deras policy för datahantering här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se


Novalnet

Företaget som ansvarar för betalningshantering har integrerade komponenter från Novalnet AG på denna hemsida. Novalnet AG är en full betaltjänstleverantör som hanterar betalningar online.

Om kunden väljer en betalmetod i e-butiken under orderprocessen, skickas automatiskt data om denna nämnda person till Novalnet AG. Genom att välja ett betalningsalternativ, godkänner kunden överföringen av persondata för hantering av betalningen.

Persondata som skickas till Novalnet inkluderar vanligen förnamn, efternamn, adress, födelsedatum, kön, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer och övrig data som krävs för att hantera en betalning. Persondata i samband med en order behövs också för hanteringen av köpeavtalet. Särskilt betalinformation så som bankdetaljer, kortnummer, utgångsdatum och CVC-kod, data om varor och tjänster samt priser kan komma att förmedlas.

Överförandet av data är avsett främst för verifikation av identitet, betaladministration och förhindrande av bedrägeri. Datakontrollanten skickar personinformationen till Novalnet AG. Utbytet av persondata mellan Novalnet AG och datakontrollanten kan komma att överföras av Novalnet AG till kreditinstitut i syfte att verifiera identitet och kreditvärdighet.

Novalnet AG skickar även vidare persondata till tjänsteleverantörer eller underleverantörer ifall det är nödvändigt för att kunna fullfölja kontraktuella förpliktelser eller om informationen behöver behandlas vidare.

Kunden har närsomhelst möjligheten att ta tillbaka sitt medgivande för hanteringen av persondata till Novalnet AG. Att ta tillbaka sitt medgivande påverkar inte persondata som måste användas eller överföras för (avtalsmässig) betalningshantering.

 

Tredjepartsöverföring av information

Överföring av data till tredje part sker endast enligt lagstadgad skyldighet och inom ramen för vår datasäkerhetspolicy. Vi överför endast information om användare när det t.ex. krävs enligt artikel 6, paragraf 1(b) i GDPR eller enligt våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, för att kunna driva vår affärsenhet ur effektivitets- och ekonomisk aspekt.

När vi använder underleverantörer som utförare görs det i hänsyn till tillämpliga lagar och enligt försiktighetsprincipen. Vi använder alla organisatoriska och tekniska medel för att skydda personlig information, i enlighet med gällande lag och rättspraxis.

Mottagare utanför EU

Med undantag för databehandling som nämns i denna datasäkerhetspolicy lämnar vi inte din information vidare till mottagare utanför Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

 

Dina rättigheter


Sammanfattning

Utöver rätten at ta tillbaka ditt medgivande har du även följande rättigheter:

 • Rätten att informeras om vilken personlig data vi har lagrat om dig i överensstämmelse med artikel 15 i GDPR
 • Rätten att korrigera felaktig eller ofullständig information i överensstämmelse med artikel 16 i GDPR
 • Rätten att få all lagrad data raderad i överensstämmelse med artikel 17 i GDPR, om inte kvarhållande av data måste ske pga. annan lagstadgad rättighet/skyldighet
 • Rätten att begränsa användandet av din information i överensstämmelse med artikel 18 i GDPR
 • Rätten till överförbarhet av data i överensstämmelse med artikel 20 i GDPR
 • Rätten till klagomål vid övervakande instans, tex. företagets huvudkontor

Rätten att ta tillbaka medgivande

Om användaren inte vill att Jungheinrich Svenska AB ska använda personuppgifter för internt bruk kan denna när som helst ta tillbaka godkännandet för informationsinsamling och förvaring av data. Detta i enlighet med artikel 21, paragraf 2 – 4 i GDPR. Skicka bara ett mail till kundkontakt@jungheinrich.se och förklara ditt ärende. Denna blockering av dataupptag ska inte förväxlas med rätten att få existerande data raderad enligt artikel 17 – 19 i GDPR.

Datasäkerhet

All information som du personligen skickar till oss, inklusive betalningsinformation, överförs via den säkra och accepterade standarden SSL (Secure Socket Layer). SSl är en beprövad och säker metod som även t.ex. används för banköverföringar på nätet. Ett sätt att känna igen en säker SSL-uppkoppling är genom ”s”-et i ”https://” i adressfältet i din webbläsare, samt på hänglåssymbolen i botten av ditt webbläsarfönster.

Vi använder alla lämpliga säkerhetsmetoder, tekniska och organisatoriska, för att skydda den personliga information vi lagrar om våra användare mot dataintrång, dataläckage och otillåten åtkomst av tredje part. Vi säkerställer fortlöpande förbättringar i enlighet med den tekniska utveckling som ständigt sker.

 

Internetsäkerhet


Säker onlinebetalning

Jungheinrich tar din säkerhet extremt allvarligt. När du loggar in på jungheinrich-profishop.se går din webbläsare in i säkert läge.


Verified by Visa och MasterCard SecureCode

jungheinrich-profishop.se är kopplad till Verified by Visa och MasterCard SecureCode för hög säkerhet inom onlinebetalning. Dessa tjänster erbjuds av Visa och MasterCard, tillsammans med den bank som har utfärdat ditt betalkort. Det syftar till att skydda dina personliga uppgifter vid shopping online genom att säkerställa att ditt kort inte används av någon annan.

Om betalkortet du använder för att betala din order kvalificeras för någon av dessa tjänster tas du till en sida som din kortutfärdare står för. Detta är en helt säker process - informationen du ger syns bara för dig och din kortutfärdare och delas aldrig med någon annan part.

Om du inte har registrerat kortet förut och ditt kort ska kvalificeras får du följa instruktioner på skärmen för att registrera kortet säkert och skapa ett lösenord för ditt kort. Detta är inte samma som din PIN-kod. Det är en annan, särskild kod för internetbetalning som du kan använda för att identifiera dig och ditt kort när du handlar på jungheinrich-profishop.se

Om du redan har registrerat kortet kommer du behöva ange lösenordet du redan valt vid framtida onlinebetalningar.


Hur skyddar din webbläsare din data?

De flesta moderna webbläsare, så som Internet Explorer och Firefox, stödjer 'secure mode' och standardiserade säkerhetsprotokoll.

Du kan ställa in i webbläsaren att du vill bli underrättad när dina uppgifter skickas och varna om de inte skickas på ett säkert sätt. Det gör du så här:

Internet Explorer - välj OPTIONS på View menyn, klicka sedan på SECURITY fliken och se till att alla varningsrutorna är iklickade.

Firefox – välj  TOOLS sedan OPTIONS på Tools menyn, klicka sedan på SECURITY fliken, gå till inställningar av varningsmeddelanden och se till att alla varningsrutor är iklickade.

Internetsäkerhet utvecklas ständigt, så vi rekommenderar dig att uppdatera din webbläsare till senaste version av Internet Explorer eller Firefox för att få de senaste säkerhetsfunktionerna.

 

Cookies policy


Användandet av Cookies

Vi använder cookies på sajten jungheinrich-profishop.se. Dock samlar vi inte eller lagrar personlig data via cookies på sajten.

När någon besöker vår sajt samlar vi session-information för att låta besökaren få bästa tänkbara upplevelse av webbutiken, samt vanlig analysinformation om hur väl vår sajt presterar för våra kunder. Analysinformationen samlas in för att ta reda på tex. antalet besökare på de olika delarna av sajten. Vi samlar denna information på ett sätt som inte visar oss identiteten på någon besökare. När vi använder cookies är syftet alltid att förbättra kundupplevelsen på vår sajt utan att behöva delge personlig data.

Om vi samlar identifierbar information på sajten, gör vi det tydligt och förklarar varför. Besökaren blir alltid tillfrågad för samtycke att låta oss samla denna information, oftast genom att klicka i en ruta.


Vad är Cookies?

Cookies är små filer som lagrar information på din hårddisk vilket innebär att Jungheinrich kan veta ifall du har besökt vår sajt tidigare. Cookies gör det enklare för besökare att behålla sina inställningar på sajten och låter oss skräddarsy dem ytterligare så att sajten blir ännu mer lättanvänd. Vi vill göra vår sajt så användarvänlig som möjligt så att vi kan erbjuda en bra kundupplevelse vid besök och köp på vår sajt.


Hur kan du förhindra Cookies?

Om du vill, kan du avaktivera cookies från din webbläsare och ta bort alla cookies som finns lagrade på din dator. Det kan du göra så ofta du vill. Läs hur man gör det för din webbläsare genom att gå till avsnittet "Hjälp" i din webbläsares fönstermeny eller besöka http://www.allaboutcookies.org/


Vad händer om du avaktiverar Cookies?

Om du avaktiverar möjligheten till cookies från din webbläsare kan det medföra att du inte får full funktionalitet på sajten.

Session Cookie: Denna cookie behövs för att tillhandahålla grundläggande service till kunden. Den bibehåller din sida vid sidsurfande, kommer ihåg när du loggat in, dina favoriter, kundkorg och sajtinställningar. Data som samlas in till denna cookie inkluderar användardetaljer, postkod/adress, kategori, var kunden finns, kundkorgstatus och processen som kunden går genom (kassan, etc.). 

Kundkorg Cookie: Denna cookie behövs för att tillhandahålla grundläggande service till kunden, tex. att behandla en order och ge sajtanpassning. Data som samlas in till denna cookie inkluderar användardetaljer, postkod/adress, kategori, var kunden finns, kundkorgstatus och processen som kunden går genom (kassan, etc.). Denna cookie samlar in information i anonymiserad form, så som antalet besökare till sajten, var besökarna kom ifrån och sidorna de har besökt under sessionen/ tiden tillbringad på sajten.

Google Analytics Tracking: Dessa cookies används för att samla in (icke-personlig) information om hur besökarna använder sajten. Vi använder informationen till att sammanställa rapporter över användarvänlighet, så att vi kan förbättra sajten för våra kunder.

utgivare

Ansvarig utgivare, kontakt: 
Jungheinrich Svenska AB
Starrvägen 16
232 61 Arlöv

Telefon: 040 - 690 46 00
Telefax: 040 - 690 46 99

Organisationsnummer: SE 556066-5894

Mejla oss på kundkontakt@jungheinrich.se