PROFISHOP Erbjuder varor till industri, lager, butik och andra yrkesgrupper
Jungheinrich PROFISHOP
Juridisk information
Här hittar du våra allmäna villkor och information om personuppgiftshantering, cookies och köpvillkoren.
Hjälp med reklamationer
Konsumentens rätt till hjälp
Du har som konsument alltid rätt att vända dig direkt till Jungheinrich PROFISHOP för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning.

Se även mer information om din rätt som konsument på www.konsumentverket.se samt din rätt som konsument att få en tvist prövad utanför domstol hos Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se samt postadress ”Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm”.

Se även EU-kommissionens hemsida för alternativ tvistelösning avseende konsumenters onlineköp http://ec.europa.eu/odr

Köpvillkor

Beställning

Hos Jungheinrich Profishop handlar du varor direkt via vår webshop. Du kan också e-posta eller ringa in din beställning, e-post: profishop@jungheinrich.se tel.: 0200-122063Vi reserverar oss för slutförsäljning och förbehåller oss rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar. Skulle någon av varorna som beställts vara slut i lager händer det att vi istället levererar en likvärdig ersättningsvara. Beställning som görs i annan persons eller företags namn utan dennes medgivande respektive behörighet, eller som på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller tar annan skada, polisanmäls och kan även leda till skadeståndsanspråk från PROFISHOP.

Definition av våra köpvillkor
Jungheinrich PROFISHOP välkomnar både företag och konsumenter som kunder. Avtal som ingås med företag utgår ifrån Köplagen (KöpL). Avtal som ingås med konsumenter utgår ifrån ovanstående köpvillkor som är ett komplement till Konsumentköplagen (KKL) samt Distanshandelslagen (DHL).

Konsumentens rätt till hjälp
Du har som konsument alltid rätt att vända dig direkt till Jungheinrich PROFISHOP för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning. Se mer information om din rätt som konsument på www.konsumentverket.se samt din rätt som konsument att få en tvist prövad utanför domstol hos Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se samt postadress ”Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm”. Se även EU-kommissionens hemsida för alternativ tvistelösning avseende konsumenters online köp http://ec.europa.eu/odr

Priser
Angivna pris är i svenska kronor (SEK) och exkluderar gällande moms. Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller sig Jungheinrich Profishop rätten att annullera ordern.


Betalningsalternativ

Faktura
Företag kan ansöka om att få bli fakturakund. All fakturering sker vi E-faktura (PDF). Vid faktura köp gör vi en sedvanlig kreditprövning. Vi erbjuder specificerad faktura 15 dagar netto via E-faktura.

Förskottsbetalning
Förskottsbetalningar accepteras.


Leveranstider/Transportsätt/Fraktkostnader

Transportsätt
All transport sker med DSV. Leveranstider ligger på mellan 12-16 arbetsdagar. Alla försändelser är fraktfria.

Lagstadgad reklamationsrätt
Fel på artikeln, felleverans, eller transportskada skall reklameras ”inom skälig tid” från det att felet upptäckts.

Garanti/Reklamation och Konsumentskydd
Kassakvitto eller annat giltigt köpbevis bör uppvisas/medfölja vid garantianspråk. Dessa köp- och leveransvillkor styrs av svensk rätt samt uppfyller Svensk Distanshandels Branschregler samt villkoren som gäller för Trygg e-certifiering). Undantag: Garantin täcker inte varor av förbrukningskaraktär.

Garantin gäller inte fel som uppkommit genom att varor inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen, utsatts för vanvård eller utsatts för elektriska överspänningar från t.ex. åska eller byggts om eller ändrats. Garanti lämnas vidare inte för produkt som uppenbart använts på ett sätt som överskrider dess användningsområde, t.ex. professionellt bruk av produkt som inte är avsedd för det. Data/filer som lagrats på lagringsmedia innefattas inte av garantin.

Returnera
Företagskunder står för risken för varan vid en retur till oss. Använd den förbetalda fraktsedeln för retur om sådan finns. Bifoga alltid giltigt köpbevis och skriv tydligt varför varan skickas tillbaka. Om orsaken är fel på varan, måste typ av fel anges på ett tydligt och bra beskrivet sätt. Ange även hur eventuell utbetalning ska göras. När en vara returneras till oss står företagskund för returfrakten. Om returen gäller någon form av reklamation och vi godkänner reklamationen så återbetalar vi fraktkostnaden. Vi löser inte ut varor som returneras mot postförskott eller efterkrav.

Återbetalningar Återbetalning till företagskund som returnerar varor
Vid retur av vissa multimedia produkter förbehåller vi oss rätten att kontrollera dessa innan återbetalning sker. Återbetalningen för godkänd retur skall ske utan onödigt dröjsmål och inom 14 dagar från det att vi mottagit en sådan retur.

Export
Jungheinrich PROFISHOP produktsortiment gäller endast inom industri, detaljhandel, handel och kommersiella sektorer i Sverige.

CE–Produkter
CE-märkningen är en viktig del av EUs produktlagstiftning och omfattar bl.a. byggprodukter, elprodukter, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning. CE-märkningen handlar om säkerhet och har ingenting med produktens kvalitet, funktion eller prestanda att göra. CE-märket är det märke som krävs för att produkten ska anses vara säker nog för att få säljas i Sverige och i resten av EU.

Installation av elmaterial
Avseende installation av elsäkerhetsmaterial av annan än elinstallatör se ”Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 2013:1” (tillämpas sedan 2014-01-01). Notera att som princip får du inte själv nyinstallera, utöka eller ändra något i en fast installation (exempelvis, installering av golvvärme och värmekabel >50V, byte av ojordat vägguttag mot jordat och förläggning av kabel i mark). OBS! Felaktigt utförd montering kan medföra livsfara samt brandrisk.

 


Ansvar
Jungheinrich PROFISHOP ansvarar endast för skador som täcks av Jungheinrich PROFISHOP företagsförsäkring och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att en utbetalning sker. Förutom sådana fall är ansvaret begränsat till de högsta belopp som utgör inköpspriset för den aktuella artikeln eller de aktuella artiklarna. Jungheinrich PROFISHOP ansvarar inte för indirekta skador. (Ovan skall inte anses begränsa Jungheinrich PROFISHOP ansvar enligt produktansvarslagen).

 

Force majeure
Vid händelse av force majeure såsom strejk, transportstörningar, import eller exportförbud, sjukdom hos personalen eller andra omständigheter utanför Jungheinrich PROFISHOP kontroll kan det förekomma att Jungheinrich PROFISHOP inte kan uppfylla sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor under den tid då force majeure råder. Om force majeure råder i mer än två månader och Jungheinrich PROFISHOP förpliktelser som en följd därav skjutits upp i mer än 2 månader har du och/eller Jungheinrich PROFISHOP rätt att häva avtalet utan några sanktioner.

 

Upphovsrätt
Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Jungheinrich PROFISHOP. Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till stillbilder, rörliga bilder och ljud samt text och layout får inte, utom för rent privata syften eller där det är uttryckligen tillåtet, kopieras, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är förbjudet.

 

Varumärke
Det är inte tillåtet att använda Jungheinrich PROFISHOP varumärken och kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium.

 

Övrigt
Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Kontakta gärna vår kundservice för att påtala dessa fel.

Garanti och reklamation

Giltigt köpbevis bör uppvisas/medfölja vid garantianspråk.
Dessa köp- och leveransvillkor styrs av svensk rätt samt uppfyller Svensk Distanshandels Branschregler samt villkoren som gäller för Trygg e-certifiering.

Undantag: Garantin täcker inte varor av förbrukningskaraktär såsom laddningsbara batterier, lågenergilampor och lysrör.
Garantin gäller inte fel som uppkommit genom att varor inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen, utsatts för vanvård, utsatts för elektriska överspänningar från t.ex. åska eller byggts om eller ändrats.

Garanti lämnas vidare inte för produkter som uppenbart använts på ett sätt som överskrider dess användningsområde, t.ex. professionellt bruk av produkt som inte är avsedd för det.
Data/filer som lagrats på lagringsmedia innefattas inte av garantin.


Öppet köp 
Alla eventuella tillbehör som exempelvis bruksanvisning, fjärrkontroll samt medföljande batterier ska finnas med vid returen.
Om du skickar tillbaka en del av beställningen betalar vi inte tillbaka avgiften för betalsätt och fraktkostnader.
 
Öppet köp gäller inte för specialbeställda varor som har tillverkats enligt kundens anvisning eller som annars fått en personlig prägel.


Lagstadgad reklamationsrätt eller fel på artikeln, felleverans, eller transportskada skall reklameras ”inom skälig tid” från det att felet upptäckts.

Sekretesspolicy

Personuppgifter
Jungheinrich PROFISHOP är ansvarigt för de personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar ett företag som företagskund och/eller handlar online eller genom telefon/fax/brev, eller vid reklamation. Dina uppgifter kan också komma att användas för vår marknadsföring, t.ex. för utskick av erbjudanden. All hantering av personuppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat med utökad validering utfärdat av Thawte Inc. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig. Vill du göra någon ändring av uppgifterna (för att du t.ex. anser att informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant) gör du det lättast genom att logga in i Internetbutiken och ändra själv i din profil. Önskar du bli borttagen ur registret kontaktar du Profishop.

 

Cookies
Vår Internetbutik innehåller så kallade cookies för att möjliggöra handel och förbättra vår kundservice. En cookie är en textfil som sparas ner på din dator. Det går bra att se sig omkring i Internetbutiken utan cookies. Det går däremot inte att handla då vi använder cookies för att hantera innehållet i din varukorg. Cookies används för statistik.

Cookie

Typ

Varaktighet

"I_like_PS-Cookie"

Funktion

100 dagar

Basket

Funktion

30 dagar

ishop.usertype

Funktion

3 månader

LastSeen

Funktion

30 dagar

rememberMe

Funktion

30 dagar

WISHLIST

Funktion

30 dagar

Google Tag Manager

Analys

10 minuter

Google Analytics

Analys

2 år

Google Adwords

Analys

30 dagar

Matelso

Analys

30 dagar

 Vi reserverar oss för text och bildfel i vår webshop, våra kataloger samt i våra reklamutskick
All text, grafisk design, logotyper, bilder, etc. tillhör Jungheinrich PROFISHOP och får inte kopieras.