PROFISHOP Erbjuder varor till industri, lager, butik och andra yrkesgrupper
020-012 20 63
Meny
Upptäck vår nya Hyllkonfigurator
Former på uppsamlingstråg

Vid hanteringen av vattenförorenande vätskor eller brännbara material utgör uppsamlingstråg en säkerhetsåtgärd. Uppsamlingstrågen har olika former p.g.a. användningsområdet.

Allmän information om uppsamlingstråg

Uppsamlingstråg sörjer för säker hantering av farliga ämnen i mobila behållare. De förebygger så att farliga ämnen inte rinner ut i vattendrag eller marken utan fångar istället upp dessa på ett säkert vis. För detta måste uppsamlingstråget vara konstruerat för den aktuella vätskans täthet och anpassad till det lagrade ämnets vikt och volym.

Om de farliga ämnena är syror, baser eller oljor resp. andra aggressiva ämnen måste det säkerställas att uppsamlingstrågets material är motståndskraftigt mot det aktuella ämnet. Detta gäller framför allt för uppsamlingstråg av plast. Uppsamlingstrågen kan principiellt bestå av plast (t.ex. av polyeten eller glasfiberarmerad plast = GFK) eller av stål eller rostfritt stål.

Former på uppsamlingstråg

Förutom materialet skiljer sig uppsamlingstrågen även i formen. De flesta stål- eller plasttrågen är rektangulära. De upptar smådunkar eller fat och finns i olika volymer. Det finns uppsamlingstråg med och utan galler. Staplingsbara uppsamlingstråg kan dessutom staplas i varandra. De har konisk form. Uppsamlingstråg med stänkskydd erbjuder hög säkerhet vid påfyllning samt vid rengöring av oljiga delar.

En specifik konstruktion är dessutom uppsamlingstråg för lastpallar. Dessa är anpassad till Europa- eller kemipallar och kan enkelt förflyttas – idealiska för flexibel och mobil lagring. För förflyttning av uppsamlingstråg finns dessa även i utföranden med hjul och skjuthandtag.

Låga tråg i stål erbjuder en speciellt hög uppsamlingsvolym. De kan användas flexibelt och förfogar över hög kapacitet. De är enkla att förflytta och kan installeras prisvärt. Därigenom uppnås ett gott markskydd snabbt och enkelt. Flera låga tråg kan sättas ihop och fixeras i varandra. Trågklämmor förhindrar att vätska rinner ut mellan de enskilda trågen och leder den till trågen. Påkörningsramper gör det enkelt att köra på de låga trågen, t.ex. med truck eller pallyftare.

Uppsamlingstråg för fatställ och fyllningsstationer

Uppsamlingstrågen kan inte bara köpas som enskilda element, utan även i kombination med fyllningsbockar, fyllningsstationer eller pallställ.

Fyllningsbockar möjliggör en exakt dosering av vätskor via en tippstång och garanterar att tråget står säkert. Uppsamlingstråget är en skyddsåtgärd vid utspillda vätskor.

Så kallade fyllningsstationer gör det enkelt att lagra dunkar och fat enligt föreskrifter och samtidigt säkert fylla på vätskor. Uppsamlingstråget är här stationens undre avslutning och förebygger att vätskor rinner ut i marken. Även för fatställen har uppsamlingstråget en säkerhetsfunktion och placeras under pallstället. Uppsamlingstråget kan användas både med och utan galler.

Hyllplanstråg och inhängningskar

Med hyllplanstråg och inhängningskar kan i efterhand lastställ utrustas för att lagra farliga ämnen enligt föreskrifter. Hyllplanstråg ställs under hyllplanet, medan inhängningskaret hakas fast i pallstället.

Pallställ med uppsamlingstråg uppfyller de lagstadgade föreskrifterna enligt WHG (tysk vattenskyddslagstiftning), VAwS (tysk förordning om anläggningar för hantering av vattenförorenande ämnen), TRbF (tyska tekniska regler för brännbara vätskor) och TRGS (tyska tekniska regler för farliga ämnen).

Olika former av uppsamlingstråg till försäljning i Jungheinrich PROFISHOP:

  • Av stål
  • Av polyeten
  • Av glasfiberarmerad plast