PROFISHOP Erbjuder varor till industri, lager, butik och andra yrkesgrupper
020-012 20 63
Meny
Upptäck vår nya Hyllkonfigurator
Hyllor: fackbegrepp

För att välja den idealiska hyllan är det bra att känna till fackbegreppen inom hyllområdet.

Grundsektion

En grundsektion behövs alltid i början av en hyllrad. Den består av 2 ramar och hyllplan. Den kan till skillnad från påbyggnadssektioner användas separat.

Påbyggnadssektion

En påbyggnadssektion kan endast monteras på en grundsektion eller på en redan befintlig hylla. För alla hyllrader behövs först en grundsektion, till vilket valfritt många tilläggshyllor kan monteras. Den består av en ram och fackhyllor/lagertråg. Den kan till skillnad mot grundsektioner inte användas separat.

Dubbelradig

Med dubbelradig menar man en hylla där två hyllrader står rygg mot rygg, så att de praktiskt sett bildar en enhet.

Dubbelsidigt

Med dubbelsidigt menar man en hylla som går att använda från båda sidorna. Här placeras hyllplanen på längsreglar så att diagonalstagen bortfaller. Hyllplanet går därigenom att använda från båda hållen.

Förstärkning

Hyllställ förstärks antingen med diagonala stag (spännkors) eller med längsreglar/balkar. På hyllplan används ofta diagonalförstärkning. På lastpallställ görs förstärkning via en förstärkning med balkar.

Fackhöjd

Betecknar avståndet från golvet/överkanten på ett hyllplan till överkanten på nästa hyllplan. Detta avstånd betecknas även knäcklängd

Hyllplanslast

Hyllplanslasten betecknar maximalvikten för ett enstaka ”fack”, dvs. ett enskilt hyllplan. Hyllplanslasten betecknar totalvikten som ett hyllplan får belastas med – vid lämplig fördelning av vikten på hyllplanet.

Sektionslast

Sektionslasten betecknar den maximala vikten som hela hyllstället får bära – bortsett från hyllställets egen vikt. Summan av hyllplanslasterna över varandra får inte överskrida tillåten sektionslast. Sektionslasten påverkas även av fackhöjden.

Krockskydd

Om hyllställen lastas och lossas med truck (t.ex. lastpallställ) måste dessa förses med krockskydd/påkörningsskydd på hörnen och genomfarter. Påkörningsskyddet måste vara minst 300 mm högt och kunna uppta en energi på 400 Nm.