PROFISHOP Erbjuder varor till industri, lager, butik och andra yrkesgrupper
020-012 20 63
Meny
Upptäck vår nya Hyllkonfigurator
Hyllsystem i jämförelse

Hyllsystem kan anpassas till olika krav. Urvalet räcker från klassiska dokumenthyllor till specialhyllor.

Hyllsystem i översikt

Hyllor tillhör basinredningen på ett företag. De är inte bara till för förvaring av pärmar och dokument på kontor, utan används också inom industrin, på lager och verkstäder. Olika hyllsystem uppfyller olika krav och kan väljas så att de passar behoven för respektive arbets- och driftområde. Många hyllsystem monteras i moduler och kan varieras i storlek och alltid anpassas och byggas ut. 

Till de hyllsystem som används inom industrin och handeln räknas speciellt:

Alla dessa hyllställstyper har specifika egenskaper, som kan rekommenderas för bestämda användningsområden. Nedan ges en överblick över de olika hyllsystemen och dessa konstruktiva kännetecken.

Klassiska hyllsystem: Dokumenthyllor

Dokumenthyllor är en klassiker bland hyllsystem. De används på kontor precis som i arkiv för att skapa ordning och ge överblick över de enskilda pärmarna. Dokumenthyllor är för det mesta ett prisvärt hyllsystem. Dessa har hyllplan som för det mesta kan flyttas i höjden och erbjuder plats för lagring av många pärmar. En del dokumenthyllor har så kallad ändstopp eller även mittstopp, tack vare vilka de enskilda pärmarna inte kan ramla omkull eller glida igenom hyllstället. Praktiska som dokumenthyllor är systemhyllor som går att montera utan skruvar. Därigenom garanteras en enklare, snabbare och flexiblare upp- och ombyggnad. Dokumenthyllor måste jämfört med andra specialhyllor inte klara av särskilt höga hyllplanslaster. Vanliga är hyllplan med en hyllplanslast på upp till 150 kg. 

Hyllplan som hyllsystem: Mångsidigt användbara

Som hyllplan betecknar man hyllsystem som genom konstruktionen kan utrustas med enstaka hyllplan. Till dessa hör även de tidigare nämnda dokumenthyllorna. Hyllställ kan förutom förvaring av pärmar användas för många olika ändamål. De kan beroende på konstruktion och design även användas för att avdela rum eller som förvaringsutrymme för kontorsmaterial, verktyg och lagerartiklar. Dubbelradiga hyllställ är mycket lämpliga för mellangångar och kan användas från båda hållen. Hyllställ finns med olika hög lastkapacitet: En hyllplanslast på 100 kg, 200 kg eller till om med 500 kg kan väljas för att passa företagets krav och de föremål som ska lagras.

För dokument- och hyllplanshyllor gäller:

Ett prisvärt insteg erbjuder skruvsystemet. För en snabb och flexibel montering rekommenderas skruvlösa system.

Breda hyllställ som systemhyllor

Så kallad breda hyllställ har konstruerats speciellt för lagring av skrymmande gods. De erbjuder en övergång mellan hyllställ och pallställ och går mycket flexibelt att anpassa till aktuella krav. Det finns breda hyllor med olika profiler, storlekar och golvvarianter. Principiellt har breda hyllställ mycket breda hyllplan, som lever upp till kraven för stora och skrymmande delar. Tack vare enkel skruvlös montering är breda hyllställ lätta att montera och kan byggas upp och om flexibelt. Precis som för hyllplanssystem finns det också breda hyllställ som är användbara från båda sidorna. Hyllplanslasten klarar beroende på utförande av last från några hundra kilo till över 2 000 kg. 

Pallställ: Starka hyllsystem för lagret

Pallställ är hyllställ för tungt gods som möjliggör lagring av varor på lastpallar. Detta har fördelen att lagrat gods lätt kan lastas in och ut med truckar. Höjd och bredd på pallställen kan variera. Pallställ klarar av en mycket hög hyllplanslast och har visat sig vara mycket stabila, robusta och tåliga. Med hjälp av tillbehör kan dessa hyllsystem anpassas till individuella behov: Till exempel med pallstopp, djupställ, distansstycken, stålpaneler, vinkelställ, brickor eller bakre väggaller. Även utdragsenheter för lastpallar kan monteras, vilket gör det extra bekvämt att dra ut lastpallar ur pallstället. 

Grenställ: Lagra långa och tunga delar

Grenställ är avsedda för säker lagring av speciellt långa och tunga delar. Uppbyggnad av detta hyllsystem går speciellt enkelt och snabbt tack vare de redan påsvetsade armarna. Integrerade avrullningssäkringar garanterar säkerhet vid lagringen. Det finns grenställ med olikt långa armar eller med samma längd på armarna. Dessutom finns det modeller i enkel- eller dubbelsidigt utförande samt som klarar olikt hög belastning. 

Hyllsystem för en friktionsfri process: Genomloppsställ

Så kallade genomloppsställ är hyllsystem som kan lastas med varor eller lastpallar från ena sidan, och där uttaget av varorna görs på andra sidan. Dessa hyllor är idealiska för ”First-in-first-out“-system, eftersom varorna automatiskt glider ner till uttagsläget, när något har tagits ut. Genomloppsställ erbjuder hög utrymmeseffektivitet och en optimal fyllnadsgrad. De används gärna också för plockning av produkter.

Specialhyllor: Hyllsystem för speciella krav

Specialhyllor kröner det stora utbudet av hyllsystem. Under specialhyllor menar man hyllsystem som klarar av speciella krav. Till dessa räknas till exempel 

  • Däckställ (för lagring av däck),
  • Vertikalställ (för stående lagring av gods) eller även
  • Mobila hyllställ som ger flexibilitet och rörlighet.

I sortimentet hos Jungheinrich PROFISHOP finns ett stort urval av hyllsystem som uppfyller de mest skilda krav. Från klassiska hyllplan till specialhyllor finns hyllsystem för alla arbets- och driftområden. Det finns möjlighet att lämna en order för utförandet av ett komplett, individuellt hyllsystem inklusive planering och CAD-ritningar till själva monteringen.

Våra experter rekommenderar
Köp:
Från 333:-  
I kundvagnen
Köp:
Från 1 340:-  
I kundvagnen
Köp:
Från 853:-  
I kundvagnen
Köp:
Från 3 756:-  
I kundvagnen
Köp:
3 512:-  
I kundvagnen
Pris på begäran
I kundvagnen