PROFISHOP Erbjuder varor till industri, lager, butik och andra yrkesgrupper
020-012 20 63
Meny
Upptäck vår nya Hyllkonfigurator
Material för uppsamlingstråg

Uppsamlingstrågen sörjer för säker hantering av vattenförorenande vätskor. De kan vara gjorda av olika material och materialet ska vara anpassat till de ämnen som ska lagras i dem.

Allmän information om uppsamlingstråg

Uppsamlingstrågen utgör en säkerhetsfunktion vid lagring av farliga ämnen i flyttbara behållare. Är de farliga ämnena flytande samt vattenförorenande, så måste de lagras i uppsamlingstrågen eller behållarna som har integrerade uppsamlingstråg. Uppsamlingstrågen är avsedda att förhindra att farliga ämnen rinner ut i marken eller i vattendrag. De är vätsketäta och måste uppfylla lagstadgade föreskrifter i sin konstruktion. 

Uppsamlingstråg (stål)

Inom många områden i industri och handel används uppsamlingstrågen i stål. De finns i olika utföranden, exempelvis 

 • Med olika upptagningsvolym
 • Som fasta eller körbara uppsamlingstråg
 • Som staplingsbara uppsamlingstråg
 • Som uppsamlingstråg för pallställ
 • Som uppsamlingstråg med stänkskydd
 • Som lager- och transportpall med uppsamlingstråg
 • Som uppsamlingstråg med stor volym men också som
 • Som uppsamlingstråg för smådunkar

Dessutom finns det så kallade låga tråg av stål, som erbjuder en speciellt stor uppsamlingsvolym, är väldigt flexibelt användbara och har hög lastkapacitet. De tjänar som skydd för marken och kan även förflyttas med truckar. De låga trågen av stål går snabbt att sätta upp och utvidga efter behov eller placera om. Auffahrrampen platziert werden.

Stål och rostfritt stål gör det låga trågen särskilt robusta. Dessa materialutföranden är inte bara lämpliga för lagring av aggressiva vätskor, utan också för brännbara. I den praktiska specialvarianten med stänkskydd kan de farliga ämnena fyllas på och lagras speciellt säkert.

Förutom stål finns det också andra material som kommer i fråga för uppsamlingstrågen och som beskrivs nedan.

Uppsamlingstråg i polyeten och GFK

Som material i uppsamlingstråg används förutom stål och rostfritt stål även polyeten och glasfiberarmerad plast (GFK). Uppsamlingstråg i plast är speciellt lämpliga för att förvara smådunkar. De används inom hantverksföretag och industrin, men också på laboratorier.

Uppsamlingstråg i polyeten uppvisar en mycket hög kemisk tålighet. De är tåliga mot många syror, baser och oljor resp. andra aggressiva ämnen. För antändliga vätskor är de dock inte tillåtna.

Det finns uppsamlingstråg i polyeten i olika utföranden, till exempel:

 • Med olikt stora lagervolymer
 • Med eller utan galler
 • För uppställning på marken eller på en Europapall
 • Med fötter, rullar eller medar

Uppsamlingstråg i plast är mycket tåliga, korrosionsbeständiga och kan enkel flyttas med truck och pallyftare.

Uppsamlingstråg av glasfiberarmerad plast (GFK) är mycket användbara. De kombinerar på gott vis stål och plast och förenar fördelarna av dessa båda material med varandra. Glasfiberarmerad plast uppvisar en mycket hög kemisk tålighet och kan därför användas för oljor, syror och baser (till pH-värde 8), för vätskor som är farliga för vattenmiljön enligt GHS-kategorierna 1-4 samt brännbara vätskor med en flampunkt > 55 °C.

En ytterligare fördel med uppsamlingstråg i GFK är att de juridiskt sett inte behöver kontrolleras lika strängt som uppsamlingstråg i stål.